Latest Entries »

Almeerder Marc van Rooij, initiator  van de Floriade 2022 in Almere, heeft een klacht bij de gemeente neergelegd over de manier waarop er met hem is omgegaan nadat Almere de Floriade kreeg toegewezen.

Volgens Van Rooij zijn er door ambtenaren afspraken met hem gemaakt, maar hebben zij zich daar niet aan gehouden. De afspraken hebben volgens hem te maken met werkzaamheden die hij zou doen voor de gemeente met betrekking tot de wereldtuinbouwtentoonstelling in Almere.

Van Rooij had zijn klacht naar de griffier van de gemeenteraad gestuurd, maar die heeft deze doorverwezen naar het college van burgemeester en wethouders en daarmee werd de klacht openbaar. De griffier verwees de klacht door omdat deze over een ambtenaar gaat.

Sourced through Scoop.it from: www.dichtbij.nl

Met zo’n simpele gemeentesecretaris als Anja Grootoonk roep je deze problemen wel over jezelf af. Ik stuitte op een brief van haar aan het gemeente personeel. De brief die heimelijk is aangereikt en geplukt van het Intranet van de gemeente Almere is gedateerd 23-06-2015. Dit is ná dat Peter Derix en naar ik begrepen heb, ná andere eerste tekenen van integriteitschendingen in het nieuws. Lees, geniet en huiver van de verontwaardiging en ontkenning van de hoogste baas van alle gemeente ambtenaren van Almere,..  Zie: http://www.dial.nl/div/brief_grootoonk.pdf

De PVV heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de schijn van belangenverstrengeling van een ambtenaar die op de afdeling Sport werkt. De ambtenaar is naast beleidsadviseur ook combinatiefunctionaris bij de Almeerse Schaatsvereniging en hij heeft een eigen bedrijf dat adviseert in Sport en Leisure.

Sourced through Scoop.it from: www.dichtbij.nl

Helaas voor enkele scribenten op Almere dichtbij ben ik niet gecharmeerd van ambtenaren die ernaast een of meerder eigen bedrijven hebben. Bovendien is mijn lijstje van drie ambtenaren (zie de reacties bij het artikel) zeer beperkt en meer een voorbeeld. Ik som slechts wat feiten op die betrokken personen zélf op internet hebben gezet. Ik zeg niets over of deze ambtenaren de wet overtreden. Ik denk het eigenlijk niet. Ik wil graag meer controle op bijklussende ambtenaren en ik wil dat de gemeente Almere hier transparant over is.

Mijn lijstje bestaat sinds bovenstaand artikel uit vier ambtenaren. Ik heb de ambtenaar die hierboven besproken wordt ook toegevoegd:

Anton Spaan: http://bit.ly/1kLWZSh / Projectleider combinatiefunctionaris
Adviseur zwembaden; Beursvloer Sport; Evaluatie sportnota; Projectleider BOS-impuls Haven (Sport Match School)
Directeur / eigenaar at Spaan, Sport & Leisure
http://www.spaansport.nl/
https://supercool.asv-almere.nl/

Ik noem altijd naam en toenaam en ik doe niet aan hoor en wederhoor. Ik kom namelijk niet van de School voor de Journalistiek. Ik zie in de privacy van ambtenaren geen andere dan die van elke Nederlandse burger.

In most cities, where any available land tends to be quickly snatched up by developers, it can be hard for would-be urban farmers without backyards to find a place to plant crops. But if there aren’t enough community garden plots to go around, one urban farming company thinks cities have another resource: walls.
Bright Agrotech, a Wyoming-based vertical farming company, designs lightweight hydroponic farm systems that can attach to any unused wall space along sidewalks or behind buildings.

Sourced through Scoop.it from: www.fastcoexist.com

De gemeente Almere moet grote (ict)-projecten en -trajecten beter voorbereiden door meer tijd en energie te steken in de opstart- en ontwerpfase. De gemeenteraad dient zich beter rekenschap te geven over hoe zij geïnformeerd wenst te worden over dit soort risicovolle zaken. Dit stelt de Rekenkamer van Almere in het onderzoek ‘Vernieuwing ICT in Almere’, naar aanleiding van de uiterst moeizame overstap van Atos naar Fujitsu als ict-infrastructuurpartner in de periode 2012-2014.

De rekenkamer van de gemeenteraad van Almere heeft onderzoek gedaan naar de aansturing en beheersing van, verantwoording over, en toezicht op het project Vernieuwing ICT en de informatievoorziening hierover aan de raad. Vanavond om 21.30 uur is het rapport aan de gemeenteraad aangeboden.

Met dit onderzoek biedt de Rekenkamer van Almere het college, de ambtelijke organisatie alsmede de gemeenteraad een aantal handvatten om soortgelijke grote projecten en trajecten beter onder controle te hebben. De rekenkamer beveelt aan zorg te dragen voor een betere voorbereiding van projecten door te investeren in de opstart- en ontwerpfase. De raad wordt onder meer geadviseerd om een betere invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende taak door te bepalen hoe hij over grote en risicovolle (ict-)projecten geïnformeerd wenst te worden.

Sourced through Scoop.it from: www.computable.nl

Censor technology has long been used for a variety of different applications. From tracking the movement of international shipments to monitoring air pressure and weather patterns, sensors give technology companies the ability to tackle seemingly impossible problems with relative ease. And if you want a true picture of just how innovative technologists are – and how the possibilities are virtually limitless – just look at a handful of the ways sensor technology is currently being used.

Sourced through Scoop.it from: tech.co

De firma Audisi, gevestigd in Almere, en MEDIA036 gaan een stevig samenwerkingsverband aan. MEDIA036 ontvangt in bruikleen kosteloos een radiostudio, die zal worden ingebouwd in de studio ruimte in de Schouwburg. Deze studio gaat Audisi tevens vakkundig installeren. Audisi kan op haar beurt de studio in de toekomst gebruiken als showcase richting potentiële klanten.
 
“Dit is voor ons een enorme doorslag”, vertelt Willem Miermans van MEDIA036. “De inkomsten uit commercials op TV036 en RADIO036 incasseer je pas als je gaat uitzenden. De liquiditeit bij de opstart, waarbij we de tv en radio studio’s nog van apparatuur moeten voorzien, is dan ook het lastigste. De kosten komen immers voor de baten. Juist nu komt de steun van bedrijven dan ook als geroepen. Dat Peter Kluyver en Bart Lugtmeier van Audisi ons hiermee van dienst zijn bezorgd me kippenvel. Zij mogen later met recht aangeven dat ze mede aan de basis van MEDIA036 hebben gestaan.”

Sourced through Scoop.it from: www.nieuws036.nl

See on Scoop.itMedia in Almere

De Officiele website van de gemeente Almere vindt u elders. Informatie en opinie uit de gemeente Almere over lokale economie en de politiek met trots aangedreven door Digitaal Almere [DIAL] / Dial.nl

Mijn oog viel op een onderzoek – Gemeenten & social media 2015: hoe zet jouw gemeente het in? – uitgevoerd door David Kok communicatieadviseur van de raadsgriffie. Eigenlijk is hij de social media manager van de gemeente Almere. Kok doet dergelijke onderzoeken jaarlijks, maar dan via zijn eigen bedrijf de Social Media Meetlat. E.e.a in samenwerking met zijn vrienden van HowAboutYou.

Het is nu voor de vierde maal dat de jongens het social media gebruik bij Nederlandse gemeenten peilen. Wat telkenmale ontbreekt zijn de kosten die gemeenten maken. Namelijk, het gaat m.i om enorme bedragen en de gemeente die er het meeste geld insteekt doet het in dit soort tests het beste. Derhalve weet je niets zolang je de kosten niet kent. 

Ik hoop dat de onderzoekers dan ook volgend jaar wél met informatie over de kosten komen, want er gaan miljoenen om in lokale internet activiteiten van gemeenten.
Naar aanleiding van het onderzoek – waarnaar ik een verwijzing maakte op LinkedIn, in de gesloten ambtenarengroep Almere Priciples, met als titel: ‘Wat kost de social media presentatie de burger??‘ – melde zich daar één ambtenaar van goede wil.

 

Sourced through Scoop.it from: joomla.almere.org

See on Scoop.itMedia in Almere

‘De gemeente gaat van binnen naar buiten werken’. Veel colleges van Burgemeester en Wethouders spreken deze ambitie uit. Sociale media helpen gemeenten daarbij, maar de organisatie daarvan kent vele hobbels. Waar staan gemeenten in 2015? En lukt het om die hobbels te nemen? Voor het vijfde jaar op rij onderzochten Social Media Meetlat & HowAboutYou de inzet en organisatie van sociale media bij gemeenten. Niet om de beste socialmedia-gemeente aan te wijzen, maar juist om gemeenten te helpen bij het zetten van de volgende stappen.

Eén van de belangrijkste conclusies van het onderzoek van 2014 was dat de brede uitrol van sociale media, over andere afdelingen dan Communicatie, de grootste uitdaging voor gemeenten is. Ook dit jaar vroegen we gemeenten naar hun beleving van de inzet en organisatie van sociale media. Het resulteerde in een representatieve meting met 224 gemeenten (57 procent) die onze vragenlijst invulde.

Sourced through Scoop.it from: www.frankwatching.com

Hier een onderzoek van het bedrijf (Sociale Media Meetlat en zijn vriendjes van HowAboutYou) van de communicatieadviseur David Kok van de raadsgriffie Almere. Ik heb onder dit artikel gereageerd. Reuze interessant allemaal, maar wie betaalt eigenlijk al die internet aspiraties van de gemeente Almere? Juist u en ik, de lokale belastingbetaler. En wat krijgen we er voor terug, precies ordinaire overheidspropaganda.

Zo schreef ik:

Internet activiteiten zijn overtrokken opgepakt door gemeenten in Nederland. Ik richt mijn oog met name op de gemeente Almere, ik woon in Almere. In Almere is door Annemarie Jorritsma een nogal prijzig ‘klant contact centrum’ in het leven geroepen. Zie, http://z.dial.nl/1L0dypr

Al in 2008 verbaasde ik mij over de onuitputtelijk financiële bronnen van de gemeente voor hun webpresentaties. Zie, http://z.dial.nl/PF26hA . Met als resultaat dat Almere inderdaad op de eerste plaats eindigde van de toenmalige ‘Overheidsmonitor’. Toen al constateerde ik dat de gemeente die met het meeste geld komt aanzetten, het hoogste scoort. Ik vind dit soort competities onbehoorlijk en niet passen bij de overheid. Ook dit onderzoek draagt mee aan die ‘ratrace’ met overheidgeld. Doe gewoon je werk, zo sober en effectief mogelijk, zorg voor kwaliteit. En laat ook eens iets aan de markt over. Maar als je dan toch dergelijke onderzoeken doet, vertel dan ook wat voor kosten de gemeenten maken voor een compleet beeld.
 

De lokale overheid schiet door met communicatie aspiraties. Sommigen beginnen dat nu wel in te zien, zoals de SP in Gelderland: SP Gelderland wil minder voorlichters en meer journalisten. Zie, http://z.dial.nl/1L0dhTA .

 

See on Scoop.itMedia in Almere

Media036 heeft de komende vijf jaar de licentie voor de lokale omroep. Dat heeft het Commissariaat voor de Media (CvdM) dinsdagmiddag aan initiatiefnemer Willem Miermans laten weten. 

Miermans was in de race voor de licentie samen met de Almeerse Omroep Stichting. Die laten via hun voorzitter Arie Vleugel weten direct bezwaar aan te tekenen bij het CvdM omdat zij vinden dat de procedure niet goed is verlopen.

Sourced through Scoop.it from: www.dichtbij.nl

Het toewijzingsbesluit van het Commissariaat voor de Media (CvdM) voor de zendmachtiging voor de lokale omroep is uitgesteld. Volgens Media036 en de Almeerse Omroep Stichting (AOS) zou het besluit dinsdag worden genomen, maar Rutger Fortuin van het CvdM laat weten dat er nog geen besluit is genomen.

,,Daar hoeft niks achter gezocht te worden, maar waarom er geen besluit is genomen ga ik niet zeggen. Soms hebben we iets meer tijd nodig’’, is de enige toelichting die Fortuin wil geven. 

Sourced through Scoop.it from: www.dichtbij.nl

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 450 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: