Latest Entries »

De Officiele website van de gemeente Almere vindt u elders. Informatie en opinie uit de gemeente Almere over lokale economie en de politiek met trots aangedreven door Digitaal Almere [DIAL] / Dial.nl

Almere, archipel zonder anker?
Communicatie verloopt digitaal of via het gratis huis-aan-huisblad

Er is in Nederland een groot onderzoek afgerond naar de rol van de lokale en regionale media en hoe deze zich verhouden jegens de gemeente. In Almere heeft Prof. Henri Beunders hiervoor persoonlijk veldwerk verricht. Zijn bevindingen in Almere vind je hieronder. De mindmap over de lokale/regionale media in Almere van Peter Aggenbach gaf al een aardig beeld,…

In 1975 is gestart met de bouw van het meerkernige Almere. Het was de bedoeling dat Lelystad de grootste stad van de provincie Flevoland zou worden, maar Almere telt inmiddels veel meer inwoners: 195.000, en is daarmee de zevende stad van Nederland. De stad heeft een relatief jonge bevolking: 30% van de inwoners is jonger dan 20 jaar en 7% wordt tot de categorie 65-plussers gerekend. Van de Almeerders is 18% in Almere geboren, 30% in de regio Amsterdam en 20% is geboren in het buitenland. Almere staat bekend als een multiculturele samenleving. In totaal huisvest Almere 134 nationaliteiten en 164 etnische groepen, de ‘allochtonen’ maken intussen ongeveer de helft van de bevolking uit. Het gemiddelde opleidingsniveau is MBO.

Foto: Annelies van der Horst (DSP-groep) en Prof. Henri Beunders (Erasmus Universiteit)

Intro
Almere staat anno 2015 op een keerpunt, dan wel voor een spoorwissel in zijn 40 jarige geschiedenis. Van een stad die ‘dé bouwstad van Nederland’ moest en wilde zijn voor ‘een doorsnee bevolking van Nederland’ moet het ‘umdenken’ naar een situatie waarin er voor het eerst, en misschien wel voor langere tijd, géén groei meer zal zijn. Zo moet Almere zich omvormen van een door ambtenaren bedachte stad vóór de nieuwe burgers, naar een stad die zich met de bestaande burgers, zelf moet maken. Het woord media komt zeker een ereplaats toe in de geschiedenis van Almere. De woorden onafhankelijke journalistiek een stuk minder, tot bijna niet eigenlijk. Communicatie en marketing zijn de meest gehoorde woorden binnen de vierkante kilometer waar het rond het stadhuis allemaal gebeurt. Reclame en digitaal zijn de andere woorden die dezer jaren domineren, dat wil zeggen; de gemeente denkt vooral in termen van directe communicatie met de burgers en handelt naar de wereld buiten Almere vooral in termen van reclameslogans over de aantrekkelijkheid van de stad: ‘Het kán in Almere!’. Iedereen kan er zijn eigen droomding – huis, onderneming, iets cultureels – doen, zoals de nieuwe campagne ‘Ik hou van Almere’ uitstraalt. Almere is hip & happening, zoals de gesponsorde tv-serie Nieuwe Buren (RTL4) eind 2014 liet zien, inclusief de seks, drugs en rock & roll. Het was een succes volgens Almere City Marketing: de serie trok 1 tot 2 miljoen kijkers. En de Floriade komt in 2022 inclusief een wereldtentoonstelling, een bewijs van Almere als Growing Green City, uniek in de wereld. 

Almere is binnen het raamwerk van dit rapport een vreemde eend in de bijt. Sterker, als de driehoek overheid-media-burgers de centrale onderzoeksopdracht is van dit rapport, dan is Almere een duizelingwekkend fenomeen. Waarom? Omdat er hier veel overheid is en weinig media. En die burgers, tja, die burgers: welke rol spelen zij precies in die overheidscommunicatie? Het Coalitieakkoord Almere 2014-2018, dat na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 werd gesloten tussen de partijen D66, VVD, PvdA, Leefbaar Almere en het CDA (in volgorde van grootte) – ook omdat de grootste partij PVV (9 zetels) in verwarring was over de ‘minder Marokkanen’ uitspraak van leider Wilders – heet ‘De kracht van de stad’. Er werd dus een ommekeer in het denken over de relatie tussen de overheid en de burgers beoogd: de burgers zullen voor het eerst meer zelf moeten doen. Het woord ‘media’ komt in dit hele verhaal niet één keer voor. Maar het nieuwe hoofd van de afdeling communicatie, Jennifer Tjin a Ton, laat er geen misverstand over bestaan: ‘We houden op met informatie aanbieden, aanbieden en nog eens aanbieden. Burgers moeten voortaan meer zelfredzaam worden.’

Source: joomla.almere.org

Nu ook op de website van stichting Digitaal Almere

See on Scoop.itAlmere Smart Society

In het ontwerp van Bitcoin – de virtuele munteenheid – zit ook de blauwdruk voor niets minder dan een alternatief internet. Vandaag een bijzondere aflevering van Red ’t Web over de zogenoemde ‘blockchain,’ waarin gastcorrespondent Scott Rosenberg onderzoekt in hoeverre deze revolutionaire nieuwe technologie het internet zal veranderen.

Op technologieblogs wordt het laatste jaar opgewonden gesproken over de blockchain. Een baanbrekende technologie die digitale valuta zoals bitcoins veilig maakt. Blockchains hebben een enorme potentie om het internet te veranderen: ten goede en ten slechte.

Voor een veilig internet- en online handelsverkeer zijn we nu nog afhankelijk van grote bedrijven, die allerlei voorwaarden en kosten opleggen om van hun diensten gebruik te mogen maken. Met de blockchaintechnologie kunnen we die beveiliging zélf ter hand nemen en dus ook zélf de regels bepalen.

Een paar weken geleden las ik onderstaand verhaal van de Amerikaanse technologiejournalist Scott Rosenberg op Backchannel Hier lees je het oorspronkelijke verhaal. waarin hij de potentie van de blockchain uit de doeken doet. Hij schetst een aantal maffe, beangstigende én bemoedigende scenario’s die uit de blockchainrevolutie kunnen ontspruiten. Het is journalistiek van de technologische frontlinie. Waanzinnig complex, maar ook waanzinnig fascinerend.

Er is een nieuwe technologie ontwikkeld. Voor velen lastig om te begrijpen, laat staan te gebruiken. Toch zijn ontwikkelaars opgewonden, stroomt het durfkapitaal binnen en houden de spelers in de technologiesector de zaak nauwlettend in de gaten. Er zou iets groots op til kunnen zijn.

Het doet denken aan 1994, vlak voordat het internet explodeerde. Het lijkt alsof we voor een soortgelijke omwenteling staan. Onze nieuwe kandidaat om The Next Big Thing te worden is de ‘blockchain’ – de verbijsterende en verleidelijke technologie die ten grondslag ligt aan de digitale munt bitcoin.

Ik zal zo uitleggen hoe de blockchain precies werkt (althans, ik zal dat proberen). Zie hem nu maar even als een manier om een digitale boodschap van de ene naar de andere partij te verzenden, waarbij beide partijen kunnen rekenen op de integriteit van die boodschap, zelfs als ze elkaar niet vertrouwen of zelfs maar kennen. Op dit moment bestaan die boodschappen meestal uit virtueel geld, maar ze kunnen ieder soort informatie omvatten.

Op internet, waar je inbox wordt belaagd door spam, je creditcard op het punt staat te worden gekraakt en je met geen mogelijkheid al je wachtwoorden kunt herinneren, kan dit bijzonder nuttig zijn.

Source: decorrespondent.nl

See on Scoop.itAlmere Smart Society

Uit onderzoek van DSP-groep en prof. Henri Beunders blijkt dat wethouders en raadsleden de onafhankelijke lokale en regionale media van cruciaal belang vinden voor het goed functioneren van de lokale democratie. Daarnaast zeggen ze dat zij de informatie- en nieuwsvoorziening aan burgers niet af kunnen zonder die media. Wethouders en raadsleden zien in het bijzonder een grote rol weggelegd voor de lokale en regionale media in de berichtgeving over de decentralisaties in het sociale domein.

Journalistiek onder druk
Het belang dat wethouders en raadsleden hechten aan de onafhankelijke lokale en regionale media staat in schril contrast met de staat van de lokale en regionale journalistiek. Vooral de maatschappelijke rol van de journalistiek – de kritische stem die de lokale overheid controleert – staat onder druk. Het gevolg is dat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van berichtgeving over de gemeente afneemt. De gemeente zelf is onvoldoende in staat om deze taak over te nemen: ze heeft dan wel steeds meer eigen informatiekanalen tot haar beschikking – inclusief twitterende wethouders – maar een alternatief voor kritische onafhankelijke journalistiek kan ze niet bieden.

Minder contact en begrip
Het aantal contactmomenten tussen gemeentebestuurders en journalisten neemt af, waarmee ook het begrip voor elkaars rollen afneemt. Wethouders en raadsleden hebben regelmatig aanmerkingen op de onafhankelijke lokale en regionale media. Journalisten zouden te veel voor ‘snel nieuws’ kiezen en zouden soms bewust negatief berichten.

Source: www.dsp-groep.nl

Inmiddels staat het veldwerk dat Prof. Henri Beunders eind 2014 in Almere maakte op schrift. De gemeente lokale/regionale media krijgen terecht een veeg uit de pan. De gemeente doet het níet goed! De overgebleven journalisten in Almere, zijn lui en met iedereen bevriend en uit angst relaties te verstoren niet in staat de noodzakelijke tegels op te lichten.

Het Veldwerk staat in bijlage 1: cases, interviews en veldwerk (pdf, 672 kb) 

See on Scoop.itAlmere Smart Society

Officiële site van de gemeente Almere. Informatie over wonen, werken, ondernemen, leren en vrije tijd in Almere

Wethouder René Peeters en Sietse Dugour, voorzitter van GWIA hebben dinsdag 10 februari de samenwerkingsovereenkomst voor het Gezondheid en Welzijn Innovatiecentrum Almere (GWIA) ondertekend. Met het GWIA wordt de stad een regionaal centrum voor de toepassing van innovaties op het gebied van zorg en welzijn.

Moderne techniek speelt een steeds belangrijkere rol bij het betaalbaar houden van preventie en zorg, iets waar de gemeente groot belang bij heeft, gezien de nieuwe taken in het sociaal domein. Het innovatiecentrum organiseert de samenwerking tussen partijen die noodzakelijk is om tot nuttige, bruikbare en betaalbare oplossingen te komen zonder belangrijke partners over te slaan. Het GWIA faciliteert projecten zoals: huisvesting, digitale en projectondersteuning, toegang tot onderzoeksdata, maar ook het verbinden van financieringsbronnen vindt daar plaats.

Source: www.almere.nl

Evolving a sourcebook of ideas, tools and tactics for citizen groups, civic leaders and urban professionals. It will show how to plan, design and deliver viable urban neighbourhoods, quarters and centres in our increasingly complex world. We call this the Massive Small Compendium.

The Massive Small project comes at a time when we have to do more with less, when so many of our big plans have failed, when government has been talking about focusing local but is still acting big, and when there is increasing emphasis on the relationship between urban resilience, social innovation and civil society.

It is a time of rapid urbanization worldwide, yet most in authority can do almost nothing to guide urban change. Planning is sidelined, and people are looking for other ways to shape their own habitat. This situation has become the ‘new normal’.

Source: www.massivesmall.com

See on Scoop.itAlmere Smart Society

Tim O’Reilly has been at the cutting edge of the Internet since it went commercial. In fact, he helped take it there: In August 1993 he released the Global Network Navigator, a web page containing information, catalogs and a marketplace, which may have been the first site with advertising.

In 2004, he popularized the term “Web 2.0.” The idea was that, far from being just a vehicle for the dot-com bust, the web was a new kind of platform for software development, in which crunching data to manage crowds of developers and customers would be a critical skill. The idea, along with a hugely successful conference of the same name, signified the revival of Silicon Valley after the crash, presaging the dominance of companies like Google and Facebook.

Mr. O’Reilly, who also founded and runs the O’Reilly publishing and conference business, now says that the Internet of Things, or IoT, may be the most important online development yet. The term is something of a misnomer, he says, because it is really about giving people greater access to computer intelligence. His conference on the topic, called Solid, will meet for the second year this June.

Source: bits.blogs.nytimes.com

ALMERE – Buurtbewoners die elkaar op de hoogte houden in een groeps-WhatsApp, Facebook-groepen per wijk, wijkagenten met een Facebook-account; het is inmiddels heel gewoon om ook op het gebied van veiligheid gebruik te maken van social media. Een nieuwe aanvulling in het rijtje is de Civilant App, een app die fungeert als ‘digitale buurtwacht’.

Klaas Wilting heeft als ambassadeur de app toegelicht aan de veiligheidscoördinator van de gemeente Almere, wijkagent van Filmwijk Jeffrey Halsema en Monique Meijer van Buurtpreventie Filmwijk. Allemaal zijn ze enthousiast over het gebruik van de app. Filmwijk is dan ook de eerste wijk in Almere waar de Civilant App op brede schaal gebruikt zal worden.
“Deze app werkt overkoepelend op WhatsApp en Facebook-groepen”, zegt Klaas Wilting. “Het verbetert de sociale samenhang in de buurt, vergroot de leefbaarheid en dringt criminaliteit terug.”
Bewoners die de gratis Civilant-app op hun mobiele telefoon zetten, worden in een straal van één kilometer met elkaar verbonden. Ze kunnen zelf melding maken van bijvoorbeeld een gestolen fiets, een inbraak, verdachte personen of vandalisme. De melding kan worden voorzien van een foto.
Volgers krijgen meldingen van buurtbewoners. “Zo kunnen ze waakzaam zijn op zaken als vreemde mensen in de buurt, criminaliteit of gedumpt afval. Daar kunnen anderen alert op zijn of kan de wijkagent op inspelen. Maar ook heeft het een sociale functie doordat bewoners elkaar kunnen informeren over bijvoorbeeld een buurtbarbecue.” Verder wijst het gebruikers in geval van nood snel naar de dichtstbijzijnde hulpdiensten, alarmnummers en geeft het tips voor een veiliger omgeving.

Source: www.almeredezeweek.nl

Officiële site van de gemeente Almere. Informatie over wonen, werken, ondernemen, leren en vrije tijd in Almere

Initiatiefrijke avonturiers bouwen hun eigen stadsdeel in het groen van Almere. Daarvoor hebben zeven initiatiefnemers op vrijdag 30 januari de eerste anterieure overeenkomsten getekend in de meest vooruitstrevende gebiedsontwikkeling van Nederland: Oosterwold. In Oosterwold mogen bewoners niet alleen zelf hun huis bouwen,  ze zijn ook verantwoordelijk voor het creëren van hun eigen voorzieningen zoals water, energie, riolering en infrastructuur.

Kenmerkend voor de gebiedsontwikkeling is dat er vooraf geen blauwdruk wordt opgesteld: hoe het gebied uiteindelijk wordt ingericht, wordt overgelaten aan de talloze grote en kleine initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen. 
Henk Mulder, wethouder Ruimte van Almere, en voorzitter van de stuurgroep Oosterwold sprak de toekomstige zelfbouwers toe: “Jullie zijn de eerste die deze volstrekt nieuwe manier van organische ontwikkeling gaan toepassen: een soort van doe-het-zelf-stedenbouw. We weten dat Oosterwold een groen gebied zal blijven met een agrarische uitstraling, maar hoe het er precies uit gaat zien is geheel aan jullie. Ik heb er het volste vertrouwen in dat juist deze vrijheid een extra dimensie toevoegt aan het gebied Oosterwold.”

Source: www.almere.nl

Geldcreatie aan de overheid overlaten, zoals het burgerinitiatief van De Verleiders en Ons Geld beoogt, is volgens professor Paul Buitink een slecht idee. Net als het in stand houden van het huidige systeem.
Het debat over geldcreatie is losgebarsten in Nederland. Door het burgerinitiatief van De Verleiders, Ons Geld en Ad Broere is het niet meer slechts toevertrouwd aan monetaire professors en de alternatieve hoeken van het Internet. Hulde.

Hoezeer ik dit debat ook ondersteun, het voorstel in het burgerinitiatief om de overheid schuldvrij geld te laten scheppen, is niet goed. De kritiek die het echter krijgt van status quo cheerleaders is mogelijk nog zwakker. Geldcreatie dient noch te worden overgelaten aan corrumpeerbare bureaucraten met gat in de hand, noch aan een door de overheid geïnstitutionaliseerd bankenkartel dat om de haverklap gered dient te worden. Nee, geldcreatie moet worden geregeld door de vrije markt. Ik weet, dat zijn twee ‘vieze woorden’, maar ik zal in dit artikel bepleiten waarom.

Source: www.ftm.nl

De bank mag het volk kapot maken en leegzuigen met toestemming van (bijna) elke regering op aarde!

Ik daag elke directeur van elke nationale bank, de BIS, de FED, IMF, Wereldbank, elke bank CEO, elke (fiscale) advocaat, econoom, professor economie, rechter, belastingambtenaar, koning of koningin, senator, premier, minister van justitie of minister van financiën uit om te bewijzen dat ik GEEN gelijk heb als ik de volgende bewering lanceer. De onverbloemde waarheid, in feite een juridisch steekspel, waar elke regering van op de hoogte is!

Source: www.stopdebankiers.nl

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 452 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: