De afgelopen maanden heb ik aan de nieuwe dienst van de Politie (Flevoland: Meldpunt Cybercrime) gevraagd een onderzoek te starten naar een loslopende psychopaat in Almere. Hiervoor heb ik tot twee maal het formulier op http://www.meldpuntcybercrime.nl ingevuld. Tot op heden heb ik nog geen antwoord, noch anderzins bemerkt dat de politie in Almere onderzoek verricht. Individu in kwestie maakt zich schuldig aan smaad en laster en veroorzaakt veel leed door mensen te kwetsen en te beledigen. Ik hoop dat de aangifte van Aziz Adahchour dan nu de doorslag geeft om een steekhoudend onderzoek te starten. Mocht de politie meelezen, ik ben ten alle tijden beschikbaar om e.e.a. mondeling toe te lichten.

Advertenties