pilot informatieservice door de nieuwe bibliotheek

Almere, 24 april – Hoe fijn is het om aan een korte pilot mee te doen die nauwelijks tijd en moeite kost en gerichte vakinformatie oplevert? Dat is in het kort de omschrijving van een pilot van de nieuwe bibliotheek waar ZZP-ers die in het onderwijs of de zorg werken aan mee kunnen doen.

Flevolandse betrokkenheid
Met deze pilot willen we onderzoeken of het mogelijk is een levensvatbare vakinhoudelijke informatieservice op te zetten die individueel maatwerk levert. Informatie uit zeer uiteenlopende digitale bronnen wordt gebundeld en als individueel maatwerk, aantrekkelijk gepresenteerd, geleverd.

Voor deze pilot zoeken wij deelnemers die werken in het onderwijs of de zorg. De pilot start half mei en duurt maximaal zes weken. Na de start ontvangt u geregeld uw eigen nieuws. We vragen u hier feedback op te geven. Gedurende de pilot bent u maximaal een half uurtje per week kwijt.

Tijdens de pilot willen we:
1. inzicht krijgen in vakinhoudelijke informatiebehoefte van de deelnemers
2. aan de hand van de informatiebehoefte gebruikersprofielen opstellen
3. digitale levering van informatie uitproberen en evalueren

Wanneer wij deze service definitief aanbieden kunt u, als deelnemer aan de pilot, gedurende een bepaalde periode, tegen aantrekkelijke voorwaarden gebruik maken van deze service.

Met deze pilot willen we de Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF) van de nieuwe bibliotheek verder ontwikkelen en verbeteren. De WSF is een plusfunctie die aan slechts veertien bibliotheken in Nederland is toebedeeld. Met ‘plus’ wordt bedoeld dat het om informatie gaat, die verder reikt dan het basisaanbod van een openbare bibliotheek.

Heeft u interesse om aan deze pilot mee te doen? Of kunt u ons in contact brengen met mogelijk geïnteresseerden? Mail of bel naar Roy Paes: info@plusbibliotheekflevoland.nl of 036 5486041.

Advertenties