See on Scoop.itAlmere Smart Society

De favoriete uitlaatklep van veel burgers heet tegenwoordig Facebook of Twitter. Zoek op een actueel onderwerp en de ontevreden burgers grijnzen je boos tegemoet. Ze vinden dat er te veel wordt bezuinigd, dat de ouderen worden gepakt, dat er te weinig aan duurzaamheid wordt gedaan, dat er te veel geld naar Europa en Afrika gaat of dat zelfstandigen te veel moeten inleveren. De alom aanwezige boze burger kan gemakkelijker dan ooit zijn grieven kwijt op een manier die voor iedereen te lezen is. Wat moeten de politiek en de overheid daarmee doen?

Goeroes op het gebied van internet en sociale media geven steeds weer het antwoord dat de politiek en ambtenarij beter naar burgers moeten luisteren. Beide groepen zouden meer oog moeten hebben voor wat burgers van kwesties vinden en naar hen luisteren. Door de transparantie en interactie die het gevolg zijn van internet en sociale media, zou het voor politici en ambtenaren ook gemakkelijker worden iets met al die burgerinput te doen. Hoe komt het toch dat politici en ambtenaren nauwelijks gehoor geven aan dit soort oproepen?

See on politiek.thepostonline.nl