In het boek Dragnet Nation doet onderzoeksjournalist Julia Agwin een dappere poging om te ontkomen aan de bedrijven en overheden die informatie over haar verzamelen. Zo neemt ze een valse identiteit aan en leidt ze een leven zonder Google. Maar zelfs dat is niet genoeg: aan de sleepnetten van bedrijfsleven en overheid valt niet te ontkomen.

Als Julia Angwin een boek publiceert, ga ik daar goed voor zitten. 
Ik ben een groot bewonderaar van het werk van deze Amerikaanse onderzoeksjournaliste, en dan met name van het drie jaar durende onderzoeksproject naar online privacy van The Wall Street Journal waar Angwin tussen 2010 en 2012 leiding aan gaf. Deze What They Know serie is tot op de dag van vandaag het beste journalistieke onderzoek naar online privacy en surveillance ooit gemaakt. Een team van onderzoeksjournalisten en techneuten legde krachtig de verborgen economie van het internet bloot, door te laten zien op welke manier online bedrijven persoonlijke data van webgebruikers verzamelen en verhandelen. Voor collega Dimitri Tokmetzis en mij was What They Know een belangrijke inspiratiebron voor onze – veel bescheidener – serie over persoonlijke data. 
De serie leverde The Wall Street Journal scoop na scoop op en bood de lezer inzicht na inzicht in een vrijwel onbekende wereld waar miljarden worden verdiend aan de handel in persoonsgegevens.

Source: decorrespondent.nl

Advertenties