Sociaal, economisch, institutioneel, Nederland verandert op alle terreinen sneller dan ooit, zegt Jan Rotmans. Hoe daarmee om te gaan?

Volgens de Rotterdamse hoogleraar duurzaamheid en transities, nummer 10 in de recente Duurzame-100 van Trouw, zal er ‘de komende 50 jaar meer veranderen dan de afgelopen 500 jaar’. En 2014 roept hij daarbij meteen maar uit tot ‘kanteljaar’, waarin de samenleving ‘kantelt’ van een centraal geleide, top-down gestuurde naar een meer decentrale, bottom-up maatschappij.

Van ik naar wij
Er komen volgens Rotmans meer horizontale verbanden, zoals sterkere lokale gemeenschappen, coöperaties, sociale en fysieke netwerken. ‘Op weg naar samenleving 3.0’, zoals hij het noemt. ‘Van ik naar wij, naar individualisme naar samenredzaamheid, maar ook van concurrentie naar combinatie, van graaien naar groeien, van onttrekken naar opwekken.’

Van onderop
Deze vernieuwing zal van onderop komen, aldus Rotmans. ‘Het zijn creatieve burgers en ondernemers die uiteindelijk voor de doorbraak zullen zorgen. Van transities uit het verleden weten we dat 20 procent van de bevolking nodig is om het systeem definitief en onomkeerbaar te laten kantelen. Dat betekent kort gezegd een vertienvoudiging van het huidige aantal Nederlanders dat op dit moment betrokken is bij de transities in de maatschappij.’

Source: www.mt.nl

Quote Rotmans: De overheid wordt onderheid, de onderdanen worden bovendanen(…)  

Advertenties