In mijn persoonlijke jaarprogramma staat dat ik mij de komende maanden bezig ga houden met de verdere professionalisering van onze raadscommunicatie in Almere. En dan gaat het zowel om de communicatie vanuit de griffie als vanuit de politieke partijen. Daarom heb ik een paar raadsleden gevraagd om in een klein werkgroepje hierover met mij te brainstormen. Maar ik ben ook erg benieuwd naar wat andere mensen hier van vinden.

Ik heb nog niet echt een heel duidelijk beeld van waar ik naar toe wil. Wel wat ideeën uiteraard. Het zou moeten gaan over content, vernieuwing, dichter naar de burger, etcetera.

Source: www.socialmediameetlat.nl

Virtual.Almere en de Politieke Markt in Almere

Alternatieve manier om de Politieke Markt in Almere beschikbaar te stellen aan de burgers. Men maakt een avatar aan en komt samen in Virtual.Almere om naar het optreden van de gemeenteraad te kijken en daarna te bediscussiëren in elk gewenste ambiance. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=vKQQNPvW_GA&feature=youtu.be

Advertenties