De gulden is terug, nu als cryptovaluta. Maak kennis met de e-Gulden. Het nieuwe betaalmiddel voor Nederland.

Sparen en consumeren zijn eigenlijk tegenpolen. Als je onze huidige economie en welvaartniveaus beschouwd dan heeft consumptie al decennia lang de boventoon gevoerd. Sinds het rapport “De grenzen aan de groei” die de Club van Rome in 1972 heeft uitgebracht, heeft de “groene” lobby gepoogd om zuinigheid en zuinig omgaan met schaarse natuurlijke bronnen te bevorderen, maar is zij helaas niet geslaagd in haar opzet. Er wordt alsmaar meer geconsumeerd en dit wordt -steevast- onder het mom van de noodzaak tot economische groei en vooruitgang aangewakkerd. In dit bericht proberen we twee elementaire denkfouten wat consumptie en groei betreft in beeld te brengen. Aan de hand van de e-Gulden als voorbeeld willen we laten zien hoe het mogelijk anders kan.

Wie gelijk de conclusie van dit stuk wil lezen verwijzen we naar de epiloog. Wie daarentegen geïnteresseerd is om het systeem beter te begrijpen nodigen we uit om de rest van dit verhaal tot zich te nemen. Deelnemen aan het e-Gulden spaarplan is vanaf nu mogelijk via ons subdomein spaarplan.e-gulden.org .

De eerste denkfout is dat consumeren vaak wordt verward, of zelfs gelijk wordt gesteld, met groei. Geld moet rollen is het adagium [1] , zodat de beurzen van de happy few nog meer worden gespekt. Het ironische is dat juist de progressieve lobby (oftewel die mensen die vragen stellen bij ongebreideld kapitalisme) aanzet tot alsmaar meer consumptie, zonder daarbij de nuance aan te brengen dat geld ook aangewend kan worden om te investeren in plaats van te consumeren. Investeren wordt zelfs in een kwaad daglicht gesteld omdat investeren primair gericht is op rendement.  Investeren, in deze optiek, brengt dus nog meer geld in het laatje van de kapitalistische investeerder. Maar is het over het algemeen niet zo dat een investering alleen rendabel is als het welvaart bevordert en onrendabel blijkt als deze welvaartsbevordering uitblijft? Bovendien hoeft de toename van het gebruik van goederen en diensten niet evenredig te zijn met het verbruiken van niet-vervangbare grondstoffen. Dat is één van de verdiensten van innovatie, dat zelf sterk afhankelijk is van de bereidheid tot investeren. Doordat je spaart neemt je vermogen toe en alleen als je toegang hebt tot (voldoende) vermogen kun je investeren.

 

Source: egulden.org

De Gulden is terug met een nieuw revolutionair Spaarplan! Commentaren en vragen svp op: http://almere.egulden.org