De gemeenteraad wil burgers en instellingen inspraak geven in de profielschets van de nieuwe burgemeester. Wat moet hij of zij kunnen? Laat het ons nu al weten!

De vertrouwenscommissie bestaat uit wethouder Frits Huis, de raadsgriffier dhr Pruim en fractievoorzitters van de PVV, D66, PvdA, VVD, SP en ChristenUnie. Als voorzitter van de commissie is de Toon van Dijk gekozen, fractievoorzitter van de PVV.

Source: www.loomio.org

Loomio (beta) is een nieuwe webapp die zeer geschikt is om gezamenlijk besluiten te nemen. Proef op de som zou hier kunnen zijn de profielschets voor een nieuwe burgemeester in Almere.

Advertenties