Officiële site van de gemeente Almere. Informatie over wonen, werken, ondernemen, leren en vrije tijd in Almere

Wethouder René Peeters en Sietse Dugour, voorzitter van GWIA hebben dinsdag 10 februari de samenwerkingsovereenkomst voor het Gezondheid en Welzijn Innovatiecentrum Almere (GWIA) ondertekend. Met het GWIA wordt de stad een regionaal centrum voor de toepassing van innovaties op het gebied van zorg en welzijn.

Moderne techniek speelt een steeds belangrijkere rol bij het betaalbaar houden van preventie en zorg, iets waar de gemeente groot belang bij heeft, gezien de nieuwe taken in het sociaal domein. Het innovatiecentrum organiseert de samenwerking tussen partijen die noodzakelijk is om tot nuttige, bruikbare en betaalbare oplossingen te komen zonder belangrijke partners over te slaan. Het GWIA faciliteert projecten zoals: huisvesting, digitale en projectondersteuning, toegang tot onderzoeksdata, maar ook het verbinden van financieringsbronnen vindt daar plaats.

Source: www.almere.nl