Uit onderzoek van DSP-groep en prof. Henri Beunders blijkt dat wethouders en raadsleden de onafhankelijke lokale en regionale media van cruciaal belang vinden voor het goed functioneren van de lokale democratie. Daarnaast zeggen ze dat zij de informatie- en nieuwsvoorziening aan burgers niet af kunnen zonder die media. Wethouders en raadsleden zien in het bijzonder een grote rol weggelegd voor de lokale en regionale media in de berichtgeving over de decentralisaties in het sociale domein.

Journalistiek onder druk
Het belang dat wethouders en raadsleden hechten aan de onafhankelijke lokale en regionale media staat in schril contrast met de staat van de lokale en regionale journalistiek. Vooral de maatschappelijke rol van de journalistiek – de kritische stem die de lokale overheid controleert – staat onder druk. Het gevolg is dat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van berichtgeving over de gemeente afneemt. De gemeente zelf is onvoldoende in staat om deze taak over te nemen: ze heeft dan wel steeds meer eigen informatiekanalen tot haar beschikking – inclusief twitterende wethouders – maar een alternatief voor kritische onafhankelijke journalistiek kan ze niet bieden.

Minder contact en begrip
Het aantal contactmomenten tussen gemeentebestuurders en journalisten neemt af, waarmee ook het begrip voor elkaars rollen afneemt. Wethouders en raadsleden hebben regelmatig aanmerkingen op de onafhankelijke lokale en regionale media. Journalisten zouden te veel voor ‘snel nieuws’ kiezen en zouden soms bewust negatief berichten.

Source: www.dsp-groep.nl

Inmiddels staat het veldwerk dat Prof. Henri Beunders eind 2014 in Almere maakte op schrift. De gemeente lokale/regionale media krijgen terecht een veeg uit de pan. De gemeente doet het níet goed! De overgebleven journalisten in Almere, zijn lui en met iedereen bevriend en uit angst relaties te verstoren niet in staat de noodzakelijke tegels op te lichten.

Het Veldwerk staat in bijlage 1: cases, interviews en veldwerk (pdf, 672 kb) 

See on Scoop.itAlmere Smart Society

Advertenties