Shift Architecture Urbanism en Plan B ontwikkelden in het kader van het project Oog voor de Buurt onderzoekende wijs een ruimtelijk en organisatorisch voorstel voor het centrum van Almere Buiten met als doel het stadsdeel een eigen identiteit te geven en het centrum nieuw leven in te blazen. Uit een grondige analyse bleek er een discrepantie te bestaan tussen de ruimtelijke omgeving en de werkelijke identiteit van de wijk. En juist daar ligt de potentie.

Het centrum van Almere Buiten is onaf. Het masterplan dat sinds de jaren ’90 bij de gemeente en ontwikkelaar op tafel ligt, is nog niet voltooid. De lege kavels en de toenemende leegstand doen het centrum laten lijken op een bouwput. Om deze groeikern een ander gezicht te geven, schakelde Oog voor de Buurt samen met het New Town Institute een ontwerpteam in. Zij brachten naast de problematiek in de hardware ook het sociale netwerk in beeld. Shift nam de ruimtelijke analyse voor haar rekening. Ivan Nio (Nio Stedelijk Onderzoek) keek naar de demografische en sociale aspecten. Elisabeth Boersma zocht samen met lokale partners naar een geschikte programmering.

Source: oogvoordebuurt.nl

International New Town Instituut [INTI] Doe weer is wat in Almere, ook al is hun rol beperkt. 

See on Scoop.itAlmere Smart City

Advertenties