De stadslandbouw in Almere maakt een stormachtige ontwikkeling door. Dat blijkt uit een deze week gepubliceerd onderzoek van Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere werd uitgevoerd. Wethouder Frits Huis nam het rapport in ontvangst.

Alle seinen staan op groen; overheden werken hard aan het scheppen van een gunstig klimaat en aan het faciliteren van initiatieven, er zijn gebiedsontwikkelingen die een impuls geven aan stadslandbouw, een groeiende groep inwoners van Almere wil hier mee aan de slag en er zijn een aantal ondersteunende netwerken. 

Samenwerking
Maar, om stadslandbouw in Almere echt tot bloei te brengen is meer samenwerking nodig, schrijft de onderzoeker in zijn rapport. ,,De samenwerking die nu ontstaat is nog te veel afhankelijk van de drive van enkele individuen of organisaties. Samen visie ontwikkelen, speerpunten benoemen, strategieën uitwerken, programmeren en de uitvoering ter hand nemen is dringend noodzakelijk”, aldus de schrijver. ,,Als deze potentie benut wordt kan Almere uitgroeien tot een stad waarin stadslandbouw een natuurlijk onderdeel vormt van de stedelijke leefomgeving waarbij voedsel, en de en de daar aan gekoppelde functies, een bijdrage levert aan een gezonde stad.”

Source: www.dichtbij.nl

Merkwaardig? Kan de Almeerse stichting ‘Stad en Natuur dat zelf niet? Waarom komt er nu ineens een Lelystadse ondernemer anex Wageningse onderzoeker Arjan Dekking zich hierin mengen? Zie, onze stichting: http://www.stadennatuur.nl en zie: http://www.os-almere.nl

Stichting Stad en Natuur in Almere is zwaar gesubsidieerd. Waarom kan die niet een inventarisatie maken van dit soort stad en natuur initiatieven in Almere? Inmiddels staat stg Stad en Natuur op de subsidielijst (februari 2015) voor een kleine 1.380.000 Euro. Ze kregen recent het leukste bedrijfspandje aan het water onder hun kont (Casla gebouwtje). Ik begrijp niet dat er nu een soortgelijk, noem het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA), hier geld komt verdienen. Hoe zit dat? Was samenwerken met Stad en Natuur niet mogelijk? Het rapport staat overigens hier: http://z.dial.nl/1CrEcBO

See on Scoop.itAlmere Groene Stad