In aanloop naar de opleiding Smart & Sustainable City interviewden wij Ron Bos, Adviseur strategie & beleid, Goudappel Coffeng. Wat is in zijn ogen een Smart & Sustainable City? En wat zijn zijn drie tips rondom bewonersparticipatie?

“Geef inwoners een (digitaal) platform om meningen te geven en metingen te verrichten. Geef ruimte aan initiatieven uit de samenleving en werk samen in coalities en hervindt uw rol.”


Wat is in uw ogen een Smart & Sustainable City?

Een smart city is een stad waarin ICT een belangrijke infrastructuurlaag vormt, analoog aan weg- of waterinfrastructuur. Vergelijk dat met de opkomst van de spoor- en autowegen: die veranderde de vorm van de stad, maar hadden ook invloed op onze manier van leven. ICT gaat dat weer doen. Een belangrijk moment is de doorbraak van mobiel internet, zo rond 2008. Tot die tijd waren de offline en online wereld gescheiden werelden, maar nu zijn mensen in principe overal en altijd online. Dat is de kern van een smart city. En dat blijft niet bij mensen: ook gebouwen, voertuigen en apparaten zijn steeds meer verbonden middels ICT, het Internet of Things. Dat gaat zich nu uiten in andere vormen van stedelijkheid en een ander stedelijk gebruik. Ik zie het concept ‘smart city’ daarom als dé stedelijke vorm van de 21e eeuw.


Source: www.euroforum.nl