Hoe maken we onze stad aantrekkelijker, concurrerender, resourceefficiënter, veerkrachtiger en inclusief? Het is een uitdaging waar steden over de hele wereld voor gesteld staan want steeds meer mensen wonen en werken in steden. Hoe doe je dat? Waar begin je? Met wie?

De stad: bedreiging of kans voor duurzaamheid?

In 2011 leefden we met 7 miljard mensen op onze planeet. De helft van al die mensen woonde in steden. De verstedelijking zal toenemen. In 2050 zullen er 9 miljard mensen op onze aarde zijn, waarvan maar liefst driekwart in steden zal wonen. Tachtig procent van alle economische activiteiten vindt nu al plaats in steden en tachtig procent van al ons afval wordt geproduceerd in steden. Steden vertegenwoordigen ook driekwart van het energieverbruik en tachtig procent van de CO2-uitstoot wereldwijd. Daarmee is de stad een van de grootste duurzame uitdagingen denkbaar. Als we steden niet significant duurzamer kunnen maken kunnen we het wel vergeten om onze planeet leefbaar te houden.

Source: www.euroforum.nl

Advertenties