In aanloop naar de opleiding Smart & Sustainable City interviewden wij Kees Jansen, stadsfilosoof en smart city strateeg. Wat is in zijn ogen een Smart City? Welke stad is hierin een groot voorbeeld? En hoe ziet de toekomst van smart cities er volgens Kees uit? 

“De voorbeelden van smart cities schieten als paddestoelen uit de grond. Juist in deze jaren gaan technologische ontwikkelingen razendsnel. De vraag is of alle voorbeelden ook wel echt slim zijn: daar moeten we nadrukkelijk bewust een strategie voor kiezen.”

Wat is in uw ogen een Smart & Sustainable City?

Een slimme stad is een stad waar (stedelijke) technologie wordt ingezet om het leven van de inwoners leefbaarder, duurzamer, goedkoper en efficiënter te maken. Duurzaam in de zin van oplossingen voor de lange termijn die rekening houden met energie en circulair materiaalgebruik. Dat is echt anders dan wat we de afgelopen 150 jaar hebben gedaan, met technologie vanuit de industriële revolutie.

Smart Cities, slimme steden, is inmiddels een echte stroming, net als duurzaamheid eind vorige eeuw opkwam. De voorbeelden schieten als paddestoelen uit de grond. Juist in deze jaren gaan technologische ontwikkelingen razendsnel. De vraag is of alle voorbeelden ook wel echt slim zijn: daar moeten we nadrukkelijk bewust een strategie voor kiezen. Voor mij is een slimme stad waar de thema’s technologie, duurzaamheid en eigentijdse economie elkaar aanvullen en versterken. Technologie is een hulpmiddel en geen doel op zich. Het gaat er om wat mensen er mee doen.

Source: www.euroforum.nl