Geachte relatie,

 

Helaas wordt MEDIA036 niet de nieuwe stadsomroep van Almere. 

Ondanks dat wij kwalitatief op alle fronten sterk zijn, we geen financieel risico vormen voor de gemeente, steun genieten van het bedrijfsleven, steun van inwoners van Almere, steun en uitgesproken voorkeur van College van Burgemeester en Wethouders, we zelf onze gelden genereren, we beperkt subsidie aanvragen en klaar zijn voor de volgende stap, heeft de gemeenteraad ons niet de (morele) steun gegeven waar we vooraf om gevraagd hadden. De signalen die werden afgegeven waren overduidelijk: geen steun voor MEDIA036.

Wij erkennen hiermee onze nederlaag.

 

Hoe gaan we verder met (de onderdelen onder) MEDIA036?

RADIO036 en TV036 zullen helaas komen te vervallen. Ook geen digitale TV, aangezien de kosten hiervoor hetzelfde zouden zijn als de kosten voor de beoogde TV via de kabel. Dit is niet op te brengen, c.q. af te dekken door commerciële inkomsten, aangezien het bedrijfsleven hier minder in is geïnteresseerd.

SportMagazine036 en AUTO036 blijven doorgaan op een vergelijkbare wijze als nu.

WEER036 blijft via de website en Facebook ongewijzigd doorgaan.

NIEUWS036 verkrijgt door het wegvallen van TV036 en RADIO036 geen eigen (gezamenlijke) redactie. Met ‘Almere Nieuws’ van Max Joling is afgesproken dat we zijn RSS Feed mogen blijven doorzetten. Zelf kunnen we nieuwsberichten toevoegen die we van belang vinden, zoals dat nu ook al gebeurt.

BEELD036 wordt momenteel alleen gebruikt voor beelden die over MEDIA036 worden gemaakt en voor fotos van de magazines. Er zijn gesprekken gaande om dit medium meer ‘body’ te geven. Denk daarbij aan het regelmatig plaatsen van videos over gebeurtenissen in Almere, of nieuwsitems. Niet het dagelijkse aanbod dat we voor ogen hadden middels TV036, maar als we zelf materiaal vervaardigen of de beschikking krijgen over materiaal van derden, kan dat op Facebook (huidig oplopende berichtbereik van meer dan 10.000), de magazines sport/auto (huidig bereik boven de 7.000) en de website www.beeld036.nl worden gebruikt.

 

Aangezien we geen licentie zullen krijgen, vervalt de afspraak met de Rabobank m.b.t. de huisvesting. We danken de Rabobank voor het in ons gestelde vertrouwen. De studios komen er niet, de commerciële activiteiten zullen plaatsvinden vanuit huis (administratief) en bij horecagelegenheden (afspraken met potentiële adverteerders).

 

Meerdere personen, zowel binnen onze organisatie als daarbuiten, en diverse bedrijven die zich bij ons hebben aangesloten of toezegden dit te gaan doen bij het verkrijgen van de licentie, zijn verbaasd, ergeren zich of zijn zelfs boos vanwege het ‘zich verschuilen’ van enkele politieke partijen. Partijen die officieel geen keuze maken c.q. kleur bekennen en geen verantwoording lijken te willen nemen..

Dit is de reden dat we, ondanks dat we weten dat we de stemming verliezen (we hebben immers ons huiswerk de afgelopen weken in ‘de achterkamertjes’ gedaan), de stemming door de gemeenteraad wel laten plaats vinden. Op die manier laten we de politiek niet toe haar verantwoordelijkheid te ontlopen en de afzonderlijke partijen zullen openlijk en definitief hun voorkeur moeten uitspreken. Dat maakt ze verantwoordelijk en daardoor kunnen ze er, ook de komende jaren, op aangesproken worden.

De medewerkers van MEDIA036, de inwoners, maar ook de ondernemers en het bedrijfsleven, die sterk zijn vertegenwoordigd in onze achterban, kunnen indien gewenst ook politiek conclusies trekken uit deze stemming.

 

Vertrouwende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, met vriendelijke groet en wellicht tot spoedig,

 

Willem Miermans

Als ik het goed begrijp heeft de VVD Almere door maar geen keuze te maken de lokale Radio en TV  Media036, de nek omgedraaid. Dat zal het Almeerse bedrijfsleven leuk vinden, want Media036 stond juist klaar voor dat bedrijfsleven?

See on Scoop.itMedia in Almere