De gemeente Almere moet grote (ict)-projecten en -trajecten beter voorbereiden door meer tijd en energie te steken in de opstart- en ontwerpfase. De gemeenteraad dient zich beter rekenschap te geven over hoe zij geïnformeerd wenst te worden over dit soort risicovolle zaken. Dit stelt de Rekenkamer van Almere in het onderzoek ‘Vernieuwing ICT in Almere’, naar aanleiding van de uiterst moeizame overstap van Atos naar Fujitsu als ict-infrastructuurpartner in de periode 2012-2014.

De rekenkamer van de gemeenteraad van Almere heeft onderzoek gedaan naar de aansturing en beheersing van, verantwoording over, en toezicht op het project Vernieuwing ICT en de informatievoorziening hierover aan de raad. Vanavond om 21.30 uur is het rapport aan de gemeenteraad aangeboden.

Met dit onderzoek biedt de Rekenkamer van Almere het college, de ambtelijke organisatie alsmede de gemeenteraad een aantal handvatten om soortgelijke grote projecten en trajecten beter onder controle te hebben. De rekenkamer beveelt aan zorg te dragen voor een betere voorbereiding van projecten door te investeren in de opstart- en ontwerpfase. De raad wordt onder meer geadviseerd om een betere invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende taak door te bepalen hoe hij over grote en risicovolle (ict-)projecten geïnformeerd wenst te worden.

Sourced through Scoop.it from: www.computable.nl