De PVV heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de schijn van belangenverstrengeling van een ambtenaar die op de afdeling Sport werkt. De ambtenaar is naast beleidsadviseur ook combinatiefunctionaris bij de Almeerse Schaatsvereniging en hij heeft een eigen bedrijf dat adviseert in Sport en Leisure.

Sourced through Scoop.it from: www.dichtbij.nl

Helaas voor enkele scribenten op Almere dichtbij ben ik niet gecharmeerd van ambtenaren die ernaast een of meerder eigen bedrijven hebben. Bovendien is mijn lijstje van drie ambtenaren (zie de reacties bij het artikel) zeer beperkt en meer een voorbeeld. Ik som slechts wat feiten op die betrokken personen zélf op internet hebben gezet. Ik zeg niets over of deze ambtenaren de wet overtreden. Ik denk het eigenlijk niet. Ik wil graag meer controle op bijklussende ambtenaren en ik wil dat de gemeente Almere hier transparant over is.

Mijn lijstje bestaat sinds bovenstaand artikel uit vier ambtenaren. Ik heb de ambtenaar die hierboven besproken wordt ook toegevoegd:

Anton Spaan: http://bit.ly/1kLWZSh / Projectleider combinatiefunctionaris
Adviseur zwembaden; Beursvloer Sport; Evaluatie sportnota; Projectleider BOS-impuls Haven (Sport Match School)
Directeur / eigenaar at Spaan, Sport & Leisure
http://www.spaansport.nl/
https://supercool.asv-almere.nl/

Ik noem altijd naam en toenaam en ik doe niet aan hoor en wederhoor. Ik kom namelijk niet van de School voor de Journalistiek. Ik zie in de privacy van ambtenaren geen andere dan die van elke Nederlandse burger.

Advertenties