Almeerder Marc van Rooij, initiator  van de Floriade 2022 in Almere, heeft een klacht bij de gemeente neergelegd over de manier waarop er met hem is omgegaan nadat Almere de Floriade kreeg toegewezen.

Volgens Van Rooij zijn er door ambtenaren afspraken met hem gemaakt, maar hebben zij zich daar niet aan gehouden. De afspraken hebben volgens hem te maken met werkzaamheden die hij zou doen voor de gemeente met betrekking tot de wereldtuinbouwtentoonstelling in Almere.

Van Rooij had zijn klacht naar de griffier van de gemeenteraad gestuurd, maar die heeft deze doorverwezen naar het college van burgemeester en wethouders en daarmee werd de klacht openbaar. De griffier verwees de klacht door omdat deze over een ambtenaar gaat.

Sourced through Scoop.it from: www.dichtbij.nl

Met zo’n simpele gemeentesecretaris als Anja Grootoonk roep je deze problemen wel over jezelf af. Ik stuitte op een brief van haar aan het gemeente personeel. De brief die heimelijk is aangereikt en geplukt van het Intranet van de gemeente Almere is gedateerd 23-06-2015. Dit is ná dat Peter Derix en naar ik begrepen heb, ná andere eerste tekenen van integriteitschendingen in het nieuws. Lees, geniet en huiver van de verontwaardiging en ontkenning van de hoogste baas van alle gemeente ambtenaren van Almere,..  Zie: http://www.dial.nl/div/brief_grootoonk.pdf