Archive for februari, 2016


Het project Almere Smart Society waarbij de gemeente met enkele grote bedrijven aan mogelijke ICT-oplossingen zou werken brengt tot dusver niet wat wordt gehoopt. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Bij het project werd enkele jaren geleden met Cisco, IBM, Alliander, Philips en LivingPlanIT een overeenkomst opgesteld en in de drie daarop volgende jaren werd elk jaar 150.000 euro beschikbaar gesteld door de gemeente. Volgens het college hebben Almeerders niet echt tastbare resultaten gezien, wat wel de bedoeling was toen de partijen een ‘Memorandum of Understanding’ ondertekenden. 

Gedacht werd toen aan onder meer slimme fietspaden waarbij de lampen aan zouden springen als er een fietser aan zou komen. De bedrijven werden door de Economic Development Board Almere uitgenodigd.  Er zou volgens het memorandum samengewerkt worden tot en met eind 2013 en daarna zouden er zelfstandige projecten verder moeten draaien. 

Sourced through Scoop.it from: www.dichtbij.nl

Ik heb de verantwoording aan de raad eens goed doorgenomen, als dit de brief is(?) (Zie: http://z.dial.nl/1XdlkOW

Een ding staat als paal boven water. Van de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad deze gelden aan te wenden met betrokkenheid van de Almeerse burger is niets terecht gekomen. Het valt mij op dat er projecten opgesomd worden die, bij mij althans, nooit bekend zijn geweest. Zoals een frontline-app voor de Straatkubus (early warning system)? Ik mag hopen dat e.e.a. binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is gebleven. Bekend is dat er in Almere maar enkele ambtenaren toegang hebben tot de Straatkubus. Hebben die een app nodig? Of is deze aan meer ambtenaren beschikbaar gesteld?

Het ligt al twee jaar (2014 en 2015) plat en de gemeentelijke website is ook nooit meer bijgewerkt, nu zelfs helemaal verdwenen. Ze hebben het gewoon aan Stadhuisplein 1 eind 2013 uit hun handen laten vallen. De stuwende kracht achter het project was Raymond Versteegh uit Den Haag, hij is er gewoon uitgetrapt door Johan Bouwmeester: onze Smart City Sherpa in Brussel, stand plaats Stadhuis Almere. Gemeente ambtenaar Bouwmeester had waarschijnlijk geen tijd meer, vanwege zijn twee eigen bedrijven in Zuid Limburg en Frankrijk. Dus hebben ze het, zo lijkt het, maar opgegeven. Dwz, in het tweede en derde jaar is wel €300.000 stukgeslagen maar waaraan? Niet in samenspraak met de burger, iets dat wel lukte in het eerste jaar olv Raymond Versteegh tot eind 2013 dus. Zie: http://almere.smartsociety.nl/map.htm

Het is D66 wethouder René Peeters uit Almere die Almere Smart Society heeft ingeruild voor Growing Green Cities (Onderwijs) zonder daar ook maar een woord over te communiceren. Geen medium heeft daarover geschreven: ze hebben namelijk niets aangereikt gekregen van de afd. Communicatie, dus er was geen nieuws,..

Zulke wendingen worden er gemaakt omdat één D66 wethouder onderwijs in zijn portefeuille heeft. Almere ging van de ene dag op de andere over van een Smart Society in een akelig groen milieu product. Zo zet men hier hun ‘visies’ met regelmaat overboord. Blijkbaar omdat er bij elk nieuw jaar een nieuw budget past.

Het is idioot nu alsnog met Philips straatverlichting en wifi contactpunten uit te gaan voeren. Dit kan alleen als de gemeente haar afspraken jegens Philips niet is na gekomen, dát zou mij niet verbazen

Dus de gemeenteraad staat voor schut omdat de eerste 150.000 Euro wel op zijn plaats is gekomen (olv Raymond Versteegh projecten met de burger uitvoeren). Maar de 300.000 euro in de twee jaar daarna, zijn in het geheel niet ten gunste van de burger is gekomen,… En kijk dat was wél de voorwaarde van de gemeenteraad. Wie heeft die 300.000 eigenlijk achterover gedrukt, was het wethouder Peeters en D66?

Met de app Locali gaat mediabedrijf The Broadcaster burger en politiek weer dichter bij elkaar brengen. Op hyperlokaal niveau kunnen gemeenten en hun inwoners in gesprek gaan over allerlei onderwerpen. Van lokaal nieuws rond bouwprojecten, discussiëren over een afgegeven kapvergunning tot samen beleid ontwikkelen.

Op een doordeweekse ochtend vielen bij Frank du Mosch van The Broadcaster de stukjes van de puzzel in elkaar. Er werd bij hem aangebeld en op de stoep stond een man met een geluiddempende koptelefoon en kettingzaag:

“Is die auto van u?”
“Ja, die auto is van mij, hoezo? ”
“Nou, die auto moet daar weg.”
“Maar waarom?”
“Nou, die staat voor een boom en die boom moet weg.”
“Waarom moet die boom weg?”
“Ja, die boom is ziek.”
“Waarom weet ik dat niet?”
“Dat weet ik niet. Maar hij gaat wel weg. ”

“De gemeente heeft dus niet de moeite genomen om mij mee te nemen naar het moment dat besloten werd om die mooie boom te kappen”, zegt Du Mosch over die ochtend. “Daar was ik boos om. Toen dacht ik: hier ligt een groot probleem.”

Sourced through Scoop.it from: www.svdj.nl

%d bloggers liken dit: