Category: Flevoland


Omdat de Provincie Flevoland toch besluiten moet nemen wie er met miljoenen subsidie door mogen, is nu bekend wat er met ‘Almere Smart Society’ gaat gebeuren. Er komt een ‘innovatiefabriek’: Het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere.

Het platform ‘Almere Smart Society’ wordt aan twee ondernemers cadeau gedaan, althans daar lijkt het op. In het projectplan wordt meermaals de term ‘voor burgers’ gebruikt maar mij is niet duidelijk waar de burger precies met ideeën terecht kan zonder €15.000 mee te nemen.

Bovendien ALLE gegenereerde data valt in handen van twee ondernemers, zorginstellingen en de gemeente,… FOUT, data moet eigendom zijn/worden van de BURGER !

Projectplan ‘Innovatiefabriek’ in PDF (opent direct): http://z.dial.nl/1uMXrC8

Advertenties

pilot informatieservice door de nieuwe bibliotheek

Almere, 24 april – Hoe fijn is het om aan een korte pilot mee te doen die nauwelijks tijd en moeite kost en gerichte vakinformatie oplevert? Dat is in het kort de omschrijving van een pilot van de nieuwe bibliotheek waar ZZP-ers die in het onderwijs of de zorg werken aan mee kunnen doen.

Flevolandse betrokkenheid
Met deze pilot willen we onderzoeken of het mogelijk is een levensvatbare vakinhoudelijke informatieservice op te zetten die individueel maatwerk levert. Informatie uit zeer uiteenlopende digitale bronnen wordt gebundeld en als individueel maatwerk, aantrekkelijk gepresenteerd, geleverd.

Voor deze pilot zoeken wij deelnemers die werken in het onderwijs of de zorg. De pilot start half mei en duurt maximaal zes weken. Na de start ontvangt u geregeld uw eigen nieuws. We vragen u hier feedback op te geven. Gedurende de pilot bent u maximaal een half uurtje per week kwijt.

Tijdens de pilot willen we:
1. inzicht krijgen in vakinhoudelijke informatiebehoefte van de deelnemers
2. aan de hand van de informatiebehoefte gebruikersprofielen opstellen
3. digitale levering van informatie uitproberen en evalueren

Wanneer wij deze service definitief aanbieden kunt u, als deelnemer aan de pilot, gedurende een bepaalde periode, tegen aantrekkelijke voorwaarden gebruik maken van deze service.

Met deze pilot willen we de Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF) van de nieuwe bibliotheek verder ontwikkelen en verbeteren. De WSF is een plusfunctie die aan slechts veertien bibliotheken in Nederland is toebedeeld. Met ‘plus’ wordt bedoeld dat het om informatie gaat, die verder reikt dan het basisaanbod van een openbare bibliotheek.

Heeft u interesse om aan deze pilot mee te doen? Of kunt u ons in contact brengen met mogelijk geïnteresseerden? Mail of bel naar Roy Paes: info@plusbibliotheekflevoland.nl of 036 5486041.

HP Darcy volgt reallife raadsvergadering in SecondLife

Met een financiële bijdrage vanuit Europa (CIP Programma) wordt een in Engeland ontwikkeld systeem om digitaal informele en formele zorgers te ondersteunen getransformeerd naar de Nederlandse situatie zodat het ook hier kleinschalig kan worden getest door de beoogde toekomstige eindgebruikers binnen vier gemeenten: Kerkrade, Rotterdam (deelgemeente IJsselmonde), Alphen aan den Rijn en Almere. Start 1 januari 2012, doorlooptijd 3 jaar. Andere partners komen uit Griekenland, Spanje en Ierland. Birmingham in de UK is projectleider.

Het gaat om het (lokaal) bijstaan en trainen van mantelzorgers en formele zorgers zodat ze vervolgens zelf de antwoorden en kennis kunnen vinden die ze zoeken in het kader van hun taak. Hierbij zal de nadruk liggen op de het gebruik van digitale bronnen en methoden: hoe deze te gebruiken om de broodnodige kennis, antwoorden, informatie te kunnen opvragen/vinden die zij nodig hebben. De training en ondersteuning is eerder in Birmingham ontwikkeld, voorbereid en getest met Engelse internet toepassingen. Deze zullen worden aangepast aan de Nederlandse situatie gedurende het Discover project. Daarvoor worden nu partners gezocht in Nederland. Na de ontwikkeling en implementatie moet dit ‘Discover product’ over 3 jaar klaar zijn om op ‘de’ markt gezet te worden.

Achtergrond
Mantelzorgers kunnen gevoelens van isolatie ervaren, omdat ze minder deel uitmaken van een professionele gemeenschap ten opzichte van bijvoorbeeld, personeel in een verzorgingshuis. Zij zullen wegen moeten vinden om antwoorden te krijgen op zorgvragen of om psychologische ondersteuning te krijgen die hen helpt hun rol te vervullen. Online informatie, advies en begeleiding en toegang tot een gemeenschap van collega’s en experts kunnen helpen, maar alleen als het gemakkelijk bereikbaar is en op een manier is georganiseerd die goedkoop, intuïtief en gemakkelijk te begrijpen is.

Zowel professionele als mantelzorgers hebben zeer beperkte digitale vaardigheden. Dit wijt men zelf aan de bestaande beperkingen in tijd, middelen, leeftijd, en capaciteit. Ze zijn blijkbaar niet goed in staat om aan te sluiten bij de zogenaamde digitale revolutie. Verzorgers, en degenen die zij verzorgen, maken dus relatief weinig gebruik van de nieuwe en de opkomende sociale media, internet, video-conferencing en sociale netwerken voor hun wederzijds voordeel in te zetten. Ook het gebruik van nieuwe digitale apparaten, zoals digitale tv, touchscreens, smartphones en gamesconsoles is niet vanzelfsprekend.

Om te profiteren van deze nieuwe mogelijkheden, moeten verzorgers digitale vaardigheden ontwikkelen. In deze context wordt ook wel gesproken over digitale geletterdheid, dat wil zeggen, het effectief en efficiënt kunnen zoeken naar informatie, het vermogen om te analyseren en valideren van zoekresultaten, het vermogen meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren, kennis van de netiquette voor leren op afstand (bijvoorbeeld volg op het scherm presentaties, vragen stellen via chat kamers en luisteren / praten met een mentor). Bovendien kunnen verzorgers, als ze volledig begrip hebben van de nieuwe en de opkomende digitale technologieën, hiervan gebruik maken door op een creatieve manier de sociale integratie te verhogen voor diegenen waarvoor zij zorgen. Tegelijkertijd vergroten zij de eigen kansen in een professionele carrière.

Het Concept
DISCOVER zal zich richten op het realiseren van de volgende zaken:

 • een unieke toegangspoort tot e-learning van digitale vaardigheden en zorg-vaardigheden (beide zijn expliciet verweven in alle aspecten van de opleiding);
 • toegang tot instrumenten om de zorg beter te managen;
 • Toegang tot communicatiesystemen waarbij,
 • de mogelijkheid wordt gegeven om gegevens in te voeren in digitale gezondheidssystemen
 • de mogelijkheid bestaat online de familie op de hoogte te houden.
 • Toegang tot reeds bestaande informatie via één-loket
 • Toegang tot ondersteunende netwerken in elk land waar DISCOVER wordt ingezet.

DISCOVER streeft naar het verbeteren van de digitale vaardigheden van de mantelzorgers, het ondersteunen van hun mogelijkheden tot digitaal communiceren, zelf-leren en ondersteuning met behulp van een web-based leeromgeving.
Linea Nova is verantwoordelijk voor de technische implementatie in Nederland. Bij “uitrol” in Nederland zal aan een en ander een eigen karakter worden gegeven door de virtuele wereld VayaV hierbij te betrekken.
VayaV is een 3D virtuele wereld waarin met name ouderen en mantelzorgers elkaar kunnen treffen. Het gehele project omvat meer dan techniek.

VayaV levert de volgende projectonderdelen:

technisch ondersteuning

 • delen van de technische infrastructuur
 • helpdesk
 • praktische inhoudelijke ondersteuning bij de samenstelling van gebruikersgroepen
 • het (tijdelijk) on-the-spot begeleiden daarvan
 • het ondersteunen van vrijwilligers op het terrein van het (uit)bouwen van de virtuele omgeving en het on-the-spot ondersteunen bij de verwerkelijking van groepsplannen.
 • het aanbieden van diensten/ producten/ dienstverleningsvormen binnen de gecreëerde virtuele werelden en gericht op de veronderstelde behoeften en wensen van de leden van de verschillende gebruikersgroepen.

Het VayaV-platform is ontwikkeld op basis van voor ieder toegankelijke broncode en virtuele werelden. De toegang tot de virtuele VayaV-wereld geschiedt met een viewer die specifiek voor de doelgroep ontwikkeld wordt.

Ten behoeve van de ontwikkeling en exploitatie van VayaV is een cooperatie opgezet. Linea Nova is kernlid van de cooperatie, naast Welzorg en Astra-Com. Bijzondere leden van de cooperatie zijn de gemeenten Kerkrade, Almere en Rotterdam.

Vanaf april 2013 zullen binnen deze gemeenten groepen worden opgericht.

Bron: http://www.lineanova.nl

De gemeente Almere heeft in een tijdsbestek van vijf jaar ruim 1,6 miljoen euro aan wachtgeld uitgegeven. Dit blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door dichtbij. Tussen 2006 en mei 2010 gaf Almere in totaal 1.613.894,45 euro uit aan wachtgelden.

Het meeste wachtgeld ging binnen die vijf jaar naar ex-wethouder Heleen Visser-van der Weele (GroenLinks). Zij zat van 1990 tot 2002 in de gemeenteraad en was van 2002 tot en met 2006 wethouder. Visser-van der Weele ontving tussen 2006 en mei 2010 in totaal 283.066,24 euro aan wachtgeld.

Het minste wachtgeld werd uitgekeerd aan ex-wethouder Dick Bos (VVD). Het gaat hier om een bedrag van 17.481,76 euro voor alleen het jaar 2006.

Van de jaren 2006 tot en met 2010, maakten in 2006 de meeste mensen gebruik van een wachtgeldregeling van de gemeente Almere. Er werd in dat jaar een totaalbedrag van 443.723,80 euro uitgekeerd aan tien ex-bestuurders. Het jaar daarop, in 2007, werd het hoogste bedrag uitgekeerd. Er werd toen 484.045,87 euro uitgegeven aan wachtgelden voor acht mensen.
Het jaar 2009 was relatief gezien het duurste jaar. Over vier ex-bestuurders is er een totaalbedrag uitgekeerd van ruim drie ton.

Andere ex-bestuurders die tussen 2006 en mei 2010 wachtgeld ontvingen zijn onder andere Arie-Willem Bijl (PvdA), Rita van Ling (GroenLinks), de huidige burgemeester van Lisse: Lies Spruit (PvdA), Wim Faber (CDA) en Henk Smeeman (VVD).

Wachtgeld is een bedrag dat ex-politici of -bestuurders ontvangen na ontslag of het eindigen van het werk als bestuurder, bijvoorbeeld wethouder. De hoogte van het wachtgeld is onder andere afhankelijk van de termijnen, de leeftijd en omstandigheden. Er is soms onduidelijkheid over de uitkering van wachtgeld. Een ex-bestuurder kan maximaal vier jaar wachtgeld ontvangen.

Recentere cijfers waren nog niet beschikbaar. Bron: Almere Dichtbij

’Duivesteijn en Visser bepalen wat er hier gebeurt’

Opvulling. Een afschietpop. De afgelopen week weggestuurde Almeerse wethouder Berdien Steunenberg was, zo oordelen kopstukken uit de polderstad, weliswaar ongeschikt en onhoudbaar bestuurder, haar vertrek onthult wel de werkelijke verhoudingen en krachten binnen het stadhuis. „Het is glashelder dat wethouders Adri Duivesteijn en Arno Visser de onderkoningen zijn van Almere. Zij bepalen wat er hier gebeurt”, stelt raadslid Toon van Dijk van de PVV.

„Natuurlijk was Berdien Steunenberg geen goede wethouder, maar het is publiek geheim dat het hier in Almere in feite alleen maar draait om Duivesteijn en Visser. Terwijl de stad steeds verder verslechtert en kampt met gigantische problemen, gaat vrijwel al het geld van de gemeente naar toekomstige ontwikkeling, of te wel: de portefeuille van PvdA’er Duivesteijn”, analyseert Van Dijk.

’Uitgefloten’ wethouder Berdien Steunenberg geofferd voor onderkoningen
Terwijl in de achterkamertjes van haar CDA/ChristenUnie-fractie afgelopen weekeinde werd gezocht naar een opvolger, likte de wereldberoemde fluitiste (bekend als Berdien Stenberg) in haar riante optrekje in Almere-Hout haar wonden: „Ik ben enerzijds geofferd om het college te redden, maar anderzijds vonden mannetjesputters Visser en Duivesteijn mij ook veel te lastig en mondig. Ik ben absoluut niet onder de indruk van ze. Ik heb voor volle concertzalen gestaan. Dan raak je echt niet meer van slag door zo’n amateuristische wanvertoning, zoals donderdagavond opgevoerd werd door de coalitie en de raad.”

Man en paard
’Het laatste avondmaal voor haar kruisiging’, zoals Steunenberg haar ontslag zelf noemde, duurde bovendien opvallend lang: „De wethouder werd door haar eigen coalitie op het schavot geplaatst, de strop omgehangen, maar vervolgens durfde niemand het valluik te openen”, schampert Van Dijk. „Burgemeester Annemarie Jorritsma heeft zich al die tijd afzijdig gehouden, maar maakte een krampachtige indruk door te trachten de strontkar waarmee Steunenberg in haar afscheidspeech kwam, uit de openbaarheid te houden. In zo’n situatie moet je ook maar gewoon toestaan dat zij man en paard noemt.”

Hoewel het mislukte betaald parkeerbeleid in Almere Buiten formeel de genadeklap zou zijn, wisten vriend en vijand dat zij vroeg of laat zou sneuvelen: „Haar lot was in feite al bezegeld toen ze werd benoemd. Steunenberg was totaal niet capabel voor het wethouderschap. Als raadslid ontbrak het haar al aan dossierkennis en blufte ze zich door haar dossiers heen”, stelt GroenLinks-voorman Ruud Pet. „Echter, zij is ook slachtoffer geworden van haar ondankbare portefeuille. Tegen Duivesteijn en Visser, met hun Haagse bagage, heb je het als wethouder van een kleine coalitiepartij hoe dan ook zwaar.”

Pet vreest dan ook voor het lot van de opvolger van Steunenberg: „Tenzij het een ook een zwaargewicht uit Den Haag is, die het coalitieakkoord durft open te breken en bestand is tegen Duivesteijn en Visser.” PVV’er Van Dijk: „Wij hebben sterk de indruk er twee kampen zijn: Jorritsma, Visser en Duivesteijn tegen de overige coalitiegenoten.”

Bron: Telegraaf, 2 april 2012

Oostvaarderswold
De afgeblazen plannen voor de aanleg van natuurgebied Oostvaarderswold dreigen steeds meer een financiële strop te worden voor Flevoland. De bestuursrechter in Zwolle bepaalde donderdag dat de provincie geen recht heeft op de 241 miljoen euro die door het Rijk beloofd zou zijn.

Bleker
Volgens Flevoland zou het 241 miljoen euro krijgen om Oostvaarderswold aan te leggen. Het Rijk bestrijdt dit en wil bovendien niet verder met het natuurgebied. Staatssecretaris Henk Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) hoeft hooguit 81 miljoen euro bij te dragen, maar Flevoland stak al bijna 140 miljoen euro in de voorbereidingen voor het gebied.

Nergens op papier
Omdat door het geschil niet duidelijk was of de financiering rond het Oostvaarderswold wel zou rondkomen, verwees de Raad van State de plannen voor het natuurgebied tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold bij Zeewolde begin maart al naar de prullenbak. De rechtbank in Zwolle oordeelde donderdag dat nergens op papier staat dat Flevoland 241 miljoen euro zou krijgen en verwierp daarom het beroep van de provincie.

Ministerie is tevreden
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is tevreden over de uitspraak. Een zegsman geeft aan dat de gesprekken tussen vertegenwoordigers van het departement en de provincie om uit de ontstane impasse te komen nog volop gaande zijn. Voor wat betreft de onderhandelingspositie van Flevoland na de uitspraak, maakt gedeputeerde Marc Witteman zich nog geen grote zorgen. ‘Wat ik belangrijk vind, is dat Henk Bleker heeft aangegeven dat er een nette oplossing komt. Hoewel ik me wel begin af te vragen wat die nette oplossing zal zijn.’

Met de tweede negatieve uitspraak voor de provincie Flevoland binnen 3 weken, gaat maart de boeken in als een zeer teleurstellende maand. ‘Dit is er eentje die we niet snel zullen vergeten’, aldus Witteman. ‘Opnieuw is er een rechter die bevestigt dat bestuurlijke afspraken niet veel meer waard zijn.’

Bron: BB

Vrijplaats banner

Ik denk van wel. Momenteel heeft Almere twee fora: Dichtbij.nl en Omroepflevoland.nl. Helaas bij Dichtbij is mij de toegang ontzegd en ben ik op IP-adres geblokkeerd. Ik kan er nog wel in, maar dan moet ik onder een valse naam schrijven en dat wil ik niet: ik schrijf graag onder mijn eigen naam, Peter Aggenbach. De reden van de ban is onterecht, maar discussie erover is niet mogelijk en dat komt weer omdat Dichtbij gemodereerd wordt door kinderen zonder ook maar een greintje ervaring met fora.

Ook bij Omroep Flevoland kun je niet zeggen wat je wilt. Een link in je bericht resulteert in verwijdering van je bijdrage. Ook is de kleinste op- of aanmerking omtrent Omroep Flevoland en hun activiteiten in de regio reden om je stuk te deleten. Daarnaast worden de bijdragen op de website niet gearchiveerd maar na een paar weken gedelet: dat is zonde van al je tijd. Eigenlijk zijn beide organisaties niet in staat een forum goed te onderhouden, hebben er een hekel aan en gedragen zich zeer dictatoriaal naar hun forum deelnemers. Daar word je ziek van als deelnemer. Zou het hier wel goed komen: klik de banner!

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het provinciale inpassingsplan vernietigd dat de aanleg van het OostvaardersWold mogelijk maakt. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (7 maart 2012). Tegen het plan van de provincie Flevoland waren veertien agrarische bedrijven en particulieren en de Land- en Tuinbouworganisatie in beroep gekomen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Met de aanleg van het OostvaardersWold worden twee grote natuurgebieden met elkaar verbonden, het Natura 2000-gebied de Oostvaardersplassen en het Horsterwold bij Zeewolde.

De Raad van State is van oordeel dat de financiële uitvoerbaarheid van het plan onvoldoende is onderbouwd. Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie zou in eerste instantie een bedrag van € 240 miljoen bijdragen aan de totale kosten van het project. In een brief van 20 oktober 2010 heeft staatssecretaris Bleker de provincie Flevoland echter laten weten dat in het kader van de bezuinigingen, uitgaven die na de datum van de brief worden gedaan, niet meer door het Rijk worden gefinancierd. Afgaande op de € 108 miljoen die de provincie op dat moment al had uitgegeven voor de aanleg van OostvaardersWold, betekent dit dat een bedrag van € 132 miljoen niet is gedekt. Naar het oordeel van de Raad van State heeft de provincie ‘niet aannemelijk gemaakt dat dit bedrag uit de eigen middelen kan worden betaald of dat andere (markt)partijen de realisering van het plan in zoverre op zich willen nemen’. Het bedrag maakt bovendien een ‘aanmerkelijk deel uit van de totale begrote uitgaven van ongeveer € 400 miljoen’.

Het inpassingsplan maakt het mogelijk ongeveer 1.800 hectare landbouwgebied om te vormen tot natuur. Hiermee wil de provincie Flevoland een 15.000 hectare groot aaneengesloten natuurgebied van internationale betekenis tot stand brengen.

Homeruskwartier, Almere Poort
Wie maakt de stad Almere? Dat is de centrale vraag tijdens de Architectuurmanifestatie Making Almere die van 21 april tot en met 29 juli 2012
in het stadshart van Almere plaats vindt. Making Almere is onderdeel van de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam: Making City.
Vanwege haar ambities om meer ruimte te geven aan nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling en de plannen voor vergaande deregulering is Almere gevraagd een bijdrage te leveren aan de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) die deze editie in het teken staat van ‘stad maken’.

Een element uit de opgaven in Almere zal in de centrale tentoonstelling van de IABR in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) gepresenteerd worden. Het is de uitkomst van een onderzoek naar de doelstelling van 100.000 banen in Almere. Almere heeft – wil het zich tot ‘volledige stad’ ontwikkelen – sterk behoefte aan economie en aan een eigen arbeidsmarkt. Het onderzoek dat uitgevoerd wordt door het bureau Zandbelt & Van den
Berg m.m.v. Go West houdt rekening met het feit dat in Almere en Flevoland ruimte is voor experiment en nieuwe ondernemingen. De resultaten van het onderzoek vinden ook hun weg naar de satelliettentoonstelling in Almere zelf: Making Almere. Hier komen echter nog veel meer aspecten aan de orde.

De jongste stad van Nederland laat zien wat ‘stad maken’ is. Vanaf de tekentafels in 1976 tot aan de recente wijken die door de bewoners zelf worden gebouwd. Van 21 april tot 29 juli 2012 is de Making Almere gevestigd in een winkel in City Mall Almere in het centrum van de stad. Een winkel waarin de bezoeker niks koopt, maar wel wat krijgt. Een doe-winkel waar men zelf aan de slag kan met de stad van de toekomst. Er is
immers nog veel stad te maken.

Architectuurmanifestatie Making Almere
Making Almere bevindt zich in het winkelhart van de stad en is dan ook zelf als winkel ingericht. De tentoonstelling brengt op een verrassende en toegankelijke manier de ommezwaai – van de door bestuurders en ontwerpers ingerichte stad naar een stad gemaakt door vele mensen – in beeld en werpt een blik in de toekomst van Almere

Daarnaast worden bezoekers uitgedaagd om ter plekke mee te denken, te ontwerpen en bij te dragen plannen aan de verdere ontwikkeling van de stad. Dit bijvoorbeeld door bij te dragen aan Gaming Oosterwold, een spel over het nog te ontwikkelen gebied Oosterwold in Almere Hout. Tijdens Making Almere wordt daadwerkelijk aan het Almere van de toekomst gebouwd. Daarmee is het een tentoonstelling die voortdurend verandert.
Tijdens Making Almere zullen ook veel verschillende presentaties, debatten en andere publieksbijeenkomsten over het maken van de stad georganiseerd worden.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk en leuk en leerzaam voor alle leeftijden.

De stad als tentoonstelling
Almere kent heel veel speciale architectuur en een bijzondere geschiedenis van (een nieuwe) stad maken. Veel gebouwen en plekken demonstreren dat en zijn het waard om te bezoeken. Gedurende de veertien weken van Making Almere staat elke week één gebouw, wijk of plek in de stad op een ludieke in de spotlight. Daarbij staat telkens de vraag: ‘wie maakt de stad?’ centraal.

Met een speciaal voor Making Almere ontwikkelde smartphone applicatie (gratis te downloaden) of een handzame catalogus kan de bezoeker de stad verkennen. Elke zaterdag zijn er rondleidingen onder begeleiding van gespecialiseerde gidsen.

Architectuurmanifestatie Making Almere
Van 21 april tot en met 29 juli 2012
Toegang is gratis.
Adres: Belfort 13, Almere
Voor het volledige programma, locatie, route en openingstijden: http://www.makingalmere.nl (omstreeks maart 2012 online).

Making Almere is onderdeel van de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam en wordt mogelijk gemaakt door het Rijk-regio programma RRAAM, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Almere en Almere City Marketing (ACM) Het International New Town Institute (INTI) is curator van Making Almere.

 

Ik denk van wel. Momenteel heeft Almere twee fora: Dichtbij.nl en Omroepflevoland.nl. Helaas bij Dichtbij is mij de toegang ontzegd en ben ik op IP-adres geblokkeerd. Ik kan er nog wel in, maar dan moet ik onder een valse naam schrijven en dat wil ik niet: ik schrijf graag onder mijn eigen naam, Peter Aggenbach. De reden van de ban is onterecht, maar discussie erover is niet mogelijk en dat komt weer omdat Dichtbij gemodereerd wordt door kinderen zonder ook maar een greintje ervaring met fora. Ook bij Omroep Flevoland kun je niet zeggen wat je wilt. Een link in je bericht resulteert in verwijdering van je bijdrage. Ook is de kleinste op- of aanmerking omtrent Omroep Flevoland en hun activiteiten in de regio reden om je stuk te deleten. Daarnaast worden de bijdragen op de website niet archiveert en dat is zonde van al je tijd. Eigenlijk zijn beide organisaties niet in staat een forum goed te onderhouden, hebben er een hekel aan en gedragen zich zeer dictatoriaal naar hun forum deelnemers. Daar word je ziek van als deelnemer. Zou het hier wel goed komen? 

%d bloggers liken dit: