Category: Second Life


HP Darcy volgt reallife raadsvergadering in SecondLife

Met een financiële bijdrage vanuit Europa (CIP Programma) wordt een in Engeland ontwikkeld systeem om digitaal informele en formele zorgers te ondersteunen getransformeerd naar de Nederlandse situatie zodat het ook hier kleinschalig kan worden getest door de beoogde toekomstige eindgebruikers binnen vier gemeenten: Kerkrade, Rotterdam (deelgemeente IJsselmonde), Alphen aan den Rijn en Almere. Start 1 januari 2012, doorlooptijd 3 jaar. Andere partners komen uit Griekenland, Spanje en Ierland. Birmingham in de UK is projectleider.

Het gaat om het (lokaal) bijstaan en trainen van mantelzorgers en formele zorgers zodat ze vervolgens zelf de antwoorden en kennis kunnen vinden die ze zoeken in het kader van hun taak. Hierbij zal de nadruk liggen op de het gebruik van digitale bronnen en methoden: hoe deze te gebruiken om de broodnodige kennis, antwoorden, informatie te kunnen opvragen/vinden die zij nodig hebben. De training en ondersteuning is eerder in Birmingham ontwikkeld, voorbereid en getest met Engelse internet toepassingen. Deze zullen worden aangepast aan de Nederlandse situatie gedurende het Discover project. Daarvoor worden nu partners gezocht in Nederland. Na de ontwikkeling en implementatie moet dit ‘Discover product’ over 3 jaar klaar zijn om op ‘de’ markt gezet te worden.

Achtergrond
Mantelzorgers kunnen gevoelens van isolatie ervaren, omdat ze minder deel uitmaken van een professionele gemeenschap ten opzichte van bijvoorbeeld, personeel in een verzorgingshuis. Zij zullen wegen moeten vinden om antwoorden te krijgen op zorgvragen of om psychologische ondersteuning te krijgen die hen helpt hun rol te vervullen. Online informatie, advies en begeleiding en toegang tot een gemeenschap van collega’s en experts kunnen helpen, maar alleen als het gemakkelijk bereikbaar is en op een manier is georganiseerd die goedkoop, intuïtief en gemakkelijk te begrijpen is.

Zowel professionele als mantelzorgers hebben zeer beperkte digitale vaardigheden. Dit wijt men zelf aan de bestaande beperkingen in tijd, middelen, leeftijd, en capaciteit. Ze zijn blijkbaar niet goed in staat om aan te sluiten bij de zogenaamde digitale revolutie. Verzorgers, en degenen die zij verzorgen, maken dus relatief weinig gebruik van de nieuwe en de opkomende sociale media, internet, video-conferencing en sociale netwerken voor hun wederzijds voordeel in te zetten. Ook het gebruik van nieuwe digitale apparaten, zoals digitale tv, touchscreens, smartphones en gamesconsoles is niet vanzelfsprekend.

Om te profiteren van deze nieuwe mogelijkheden, moeten verzorgers digitale vaardigheden ontwikkelen. In deze context wordt ook wel gesproken over digitale geletterdheid, dat wil zeggen, het effectief en efficiënt kunnen zoeken naar informatie, het vermogen om te analyseren en valideren van zoekresultaten, het vermogen meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren, kennis van de netiquette voor leren op afstand (bijvoorbeeld volg op het scherm presentaties, vragen stellen via chat kamers en luisteren / praten met een mentor). Bovendien kunnen verzorgers, als ze volledig begrip hebben van de nieuwe en de opkomende digitale technologieën, hiervan gebruik maken door op een creatieve manier de sociale integratie te verhogen voor diegenen waarvoor zij zorgen. Tegelijkertijd vergroten zij de eigen kansen in een professionele carrière.

Het Concept
DISCOVER zal zich richten op het realiseren van de volgende zaken:

 • een unieke toegangspoort tot e-learning van digitale vaardigheden en zorg-vaardigheden (beide zijn expliciet verweven in alle aspecten van de opleiding);
 • toegang tot instrumenten om de zorg beter te managen;
 • Toegang tot communicatiesystemen waarbij,
 • de mogelijkheid wordt gegeven om gegevens in te voeren in digitale gezondheidssystemen
 • de mogelijkheid bestaat online de familie op de hoogte te houden.
 • Toegang tot reeds bestaande informatie via één-loket
 • Toegang tot ondersteunende netwerken in elk land waar DISCOVER wordt ingezet.

DISCOVER streeft naar het verbeteren van de digitale vaardigheden van de mantelzorgers, het ondersteunen van hun mogelijkheden tot digitaal communiceren, zelf-leren en ondersteuning met behulp van een web-based leeromgeving.
Linea Nova is verantwoordelijk voor de technische implementatie in Nederland. Bij “uitrol” in Nederland zal aan een en ander een eigen karakter worden gegeven door de virtuele wereld VayaV hierbij te betrekken.
VayaV is een 3D virtuele wereld waarin met name ouderen en mantelzorgers elkaar kunnen treffen. Het gehele project omvat meer dan techniek.

VayaV levert de volgende projectonderdelen:

technisch ondersteuning

 • delen van de technische infrastructuur
 • helpdesk
 • praktische inhoudelijke ondersteuning bij de samenstelling van gebruikersgroepen
 • het (tijdelijk) on-the-spot begeleiden daarvan
 • het ondersteunen van vrijwilligers op het terrein van het (uit)bouwen van de virtuele omgeving en het on-the-spot ondersteunen bij de verwerkelijking van groepsplannen.
 • het aanbieden van diensten/ producten/ dienstverleningsvormen binnen de gecreëerde virtuele werelden en gericht op de veronderstelde behoeften en wensen van de leden van de verschillende gebruikersgroepen.

Het VayaV-platform is ontwikkeld op basis van voor ieder toegankelijke broncode en virtuele werelden. De toegang tot de virtuele VayaV-wereld geschiedt met een viewer die specifiek voor de doelgroep ontwikkeld wordt.

Ten behoeve van de ontwikkeling en exploitatie van VayaV is een cooperatie opgezet. Linea Nova is kernlid van de cooperatie, naast Welzorg en Astra-Com. Bijzondere leden van de cooperatie zijn de gemeenten Kerkrade, Almere en Rotterdam.

Vanaf april 2013 zullen binnen deze gemeenten groepen worden opgericht.

Bron: http://www.lineanova.nl

Advertenties

In gesprek met: Wim Trooster, ‘Een virtuele wereld moet je ondersteunen met goed ontwikkeld onderwijs’

Hogeschool Windesheim is een fervent gebruiker van Second Life. Adviseur ICT & Onderwijs Wim Trooster ziet de virtuele wereld, onder de juiste condities, als een prima onderwijstool voor flexibel onderwijs.

Hogeschool Windesheim is een van de grotere aanbieders van afstandsonderwijs in ons land. Bovendien heeft de school veel studenten in deeltijd- en duale trajecten, en studenten die tijdelijk in het buitenland verblijven. ‘Ons onderwijs moet daarom flexibel zijn’, vertelt Wim Trooster, senior adviseur/onderzoeker bij het Lectoraat ICT & Onderwijsinnovatie. ‘Toen we tijdens de hype Second Life goed gingen bekijken, zagen we grote mogelijkheden voor learning communities, waarin we op elke plaats en op elk moment onderwijs en begeleiding zouden kunnen verzorgen. De virtuele wereld is immers permanent toegankelijk, meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd actief zijn. Bovendien kunnen gebruikers via hun avatars in een bepaalde mate de omgeving maken of invullen en ze kunnen samenwerken.’

Betere leerprestaties
Op Second Life spelen Windesheimstudenten onder meer 3D-Triviant met elkaar, waarbij allerlei toetsvragen aanbod komen. Er is onderwijs mogelijk via virtuele rollenspelen, er is een 3D virtueel taaldorp in ontwikkeling en docenten begeleiden hun studenten op afstand. Het enthousiasme van studenten en docenten betaalt zich terug in de onderwijsprestaties, weet Trooster, ‘juist omdat Second Life zo dicht bij de belevingswereld van studenten ligt, leveren ze betere leerprestaties, leren ze diepgaander en is er minder uitval.’

Draagvlak
Niet dat virtueel werken meteen zaligmakend is. ‘Als er andere onderwijsmiddelen zijn die gelijkwaardig of beter zijn, kies dan niet voor virtuele werelden alleen maar om ze te gebruiken’, adviseert Trooster. ‘Doe bijvoorbeeld geen studentbegeleiding via Second Life, als het ook gewoon op school kan. Stuur studenten niet zomaar de virtuele wereld in, maar ontwikkel er goed onderwijs bij. Zorg voor draagvlak bij alle partijen in je organisatie. Trooster vervult naast zijn werk voor Windesheim ook de rol van community manager van Virtuality, de Special Interest Group van SURF die zich bezighoudt met Serious Games, virtuele werelden en simulaties. Gezien de ervaringen van Windesheim en andere (onderwijs)instellingen meent hij dat het voor instellingen goed is ervaring op te doen met het aanbieden van onderwijs in virtuele werelden en een visie te ontwikkelen in deze. ‘De voorspelling is dat 3D-leeromgevingen in de nabije toekomst steeds belangrijker worden. Er zijn nu al meer dan tweehonderd virtuele werelden.’ Op termijn acht Trooster het zeker denkbaar dat ook Windesheim overgaat op de open source variant EduSIM, waarmee in SURF-verband ervaring wordt opgedaan.

Bron: SURF magazine juni 2011 / door: Brigitte Bloem

%d bloggers liken dit: