Category: Studeren


pilot informatieservice door de nieuwe bibliotheek

Almere, 24 april – Hoe fijn is het om aan een korte pilot mee te doen die nauwelijks tijd en moeite kost en gerichte vakinformatie oplevert? Dat is in het kort de omschrijving van een pilot van de nieuwe bibliotheek waar ZZP-ers die in het onderwijs of de zorg werken aan mee kunnen doen.

Flevolandse betrokkenheid
Met deze pilot willen we onderzoeken of het mogelijk is een levensvatbare vakinhoudelijke informatieservice op te zetten die individueel maatwerk levert. Informatie uit zeer uiteenlopende digitale bronnen wordt gebundeld en als individueel maatwerk, aantrekkelijk gepresenteerd, geleverd.

Voor deze pilot zoeken wij deelnemers die werken in het onderwijs of de zorg. De pilot start half mei en duurt maximaal zes weken. Na de start ontvangt u geregeld uw eigen nieuws. We vragen u hier feedback op te geven. Gedurende de pilot bent u maximaal een half uurtje per week kwijt.

Tijdens de pilot willen we:
1. inzicht krijgen in vakinhoudelijke informatiebehoefte van de deelnemers
2. aan de hand van de informatiebehoefte gebruikersprofielen opstellen
3. digitale levering van informatie uitproberen en evalueren

Wanneer wij deze service definitief aanbieden kunt u, als deelnemer aan de pilot, gedurende een bepaalde periode, tegen aantrekkelijke voorwaarden gebruik maken van deze service.

Met deze pilot willen we de Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF) van de nieuwe bibliotheek verder ontwikkelen en verbeteren. De WSF is een plusfunctie die aan slechts veertien bibliotheken in Nederland is toebedeeld. Met ‘plus’ wordt bedoeld dat het om informatie gaat, die verder reikt dan het basisaanbod van een openbare bibliotheek.

Heeft u interesse om aan deze pilot mee te doen? Of kunt u ons in contact brengen met mogelijk geïnteresseerden? Mail of bel naar Roy Paes: info@plusbibliotheekflevoland.nl of 036 5486041.

Advertenties

De Spaanse universiteit begint in februari al met een aantal Executive Courses, en spoedig daarna met enkele Masterprogramma’s voor Business Administration (MBA). Het Catalaanse BES La Salle verwacht daarmee niet alleen Nederlandse studenten te bedienen, maar ook de studenten uit Noord-Europa. De universiteit had in 2010 en 2011 al een actief aandeel in het cursusaanbod voor de Summer School Almere en zal dat komende zomer weer hebben. Bes La Salle heeft 74 vestigingen in de wereld en stimuleert de studenten om ook in het buitenland kortdurende cursussen, bijvoorbeeld summerschools te volgen.

BES La Salle zal haar opleidingen afstemmen op de overige onderwijsmogelijkheden in de stad en daartoe nauw samenwerken met onder andere Windesheim en de Christelijke Agrarische Hogeschool. De Spaanse universiteit zal zich onder meer inzetten voor onderwijs op het gebied van duurzame ontwikkeling en duurzame bouw, gezondheid en welzijn, waarmee ze aansluiten op het economisch profiel van de stad.
De komst van deze universiteit betekent een belangrijke stap naar meer hoger onderwijs in de stad. De gemeente zal de instelling daarom zo goed mogelijk ondersteunen haar hoger onderwijs activiteiten uit te breiden in samenwerking met het bedrijfsleven en andere organisaties. Onderwijswethouder René Peeters: “Internationaal onderwijs past bij een dynamische stad als Almere. Studenten uit binnen- en buitenland gevende stad extra energie. Zo gaat de stad meer en meer leven.” Ook wethouder Ben Scholten van Economische Ontwikkeling tekent voor samenwerking: “Internationaal onderwijs maakt de stad aantrekkelijker voor buitenlandse bedrijven. Ook Almeerse ondernemers kunnen profiteren van samenwerking met deze universiteit.”

De gemeente zal de komende periode partijen stimuleren om te komen tot innovatieve studentenhuisvesting en steunt initiatieven voor het bevorderen van een aantrekkelijk studentenleven in Almere.
BES La Salle vestigt zich achter het station in het gebouw Alnovum.

Big data krijgt de ruimte in Almere

Met de start van het programma ‘Almere DataCapital’ sorteert Almere voor op de wereldwijde datagroei in de zorgsector. De enorme groei in ‘big data’ en de werkgelegenheidsdoelstelling van 100.000 nieuwe banen in 2030 vormen de grondslag voor dit programma van de Economic Development Board Almere.

Een wereldwijde trend is het ontstaan van ‘big data’: enorme verzamelingen gestructureerde, maar vooral ook ongestructureerde digitale gegevens, zoals hoge resolutie videobestanden en allerlei vormen van medisch (beeld)materiaal. De hoeveelheid digitale informatie verdubbelt wereldwijd elke achttien maanden.
De afgelopen vijf jaar is de hoeveelheid data bijna tien keer zo groot geworden. Een kwart hiervan komt uit de medische sector en het vraagt een andere benadering dan traditionele data.

Het programma Almere DataCapital leidt tot een ‘ecosysteem’ van mensen, energie, kennis en bedrijvigheid rondom een concentratie van duurzame datacenters voor grootschalige en moderne dataopslag, -distributie, en –verwerking voor de zorg en mogelijk andere sectoren. Binnen ziekenhuizen is de noodzaak aanwezig om de kosten van opslag en bewerking van data beheersbaar te houden. Alleen al door medische data gezamenlijk efficiënter op te slaan zijn miljoenen euro’s te besparen.

Daarnaast kan er een schat aan onderzoeksmateriaal beschikbaar komen door informatie eenvoudig maar ook volledig veilig met elkaar te delen. De beschikbare kennis die bij het opslaan van beeldmateriaal is opgedaan in de Nederlandse mediawereld is van grote waarde voor de zorgsector om nieuwe diensten te ontwikkelen en deze data voor research eenvoudig te ontsluiten.

Almere heeft een doelstelling van 100.000 nieuwe banen in 2030. De beoogde nieuwe werkgelegenheid door het programma Almere DataCapital wordt geschat op een aantal tussen de 2500 en 5000 banen. Deze komen met name uit de groei van bedrijven die diensten gaan aanbieden en afnemen, de kennisinstellingen en scholen die opleidingen verzorgen en de toeleveranciers.

Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere en voorzitter EDBA: “De EDBA heeft het initiatief genomen om een ecosysteem van kennis en bedrijvigheid te realiseren rondom de opslag, verwerking en bewerking van de enorme hoeveelheden data die op ons af komt. Dat doen we samen met alle betrokkenen uit de zorgsector, kennisinstellingen en de marktpartijen. Vanuit de markt is een eerste consortium van bedrijven bijeengebracht. In de zorgsector zijn we in gesprek met academische en algemene ziekenhuizen”.

De start is een aantal projecten voor het AMC, Research IT groepen en het Landelijk Borstkankeronderzoek in 2012. De verwachting is dat op korte termijn meerdere ziekenhuizen en marktpartijen zullen aansluiten. De eerste stap voor de lancering van Almere DataCapital in de zorgsector is de miniconferentie van 23 november over big data in de zorg.

http://www.almeredatacapital.nl
http://www.dutchhealthhub.nl

In gesprek met: Wim Trooster, ‘Een virtuele wereld moet je ondersteunen met goed ontwikkeld onderwijs’

Hogeschool Windesheim is een fervent gebruiker van Second Life. Adviseur ICT & Onderwijs Wim Trooster ziet de virtuele wereld, onder de juiste condities, als een prima onderwijstool voor flexibel onderwijs.

Hogeschool Windesheim is een van de grotere aanbieders van afstandsonderwijs in ons land. Bovendien heeft de school veel studenten in deeltijd- en duale trajecten, en studenten die tijdelijk in het buitenland verblijven. ‘Ons onderwijs moet daarom flexibel zijn’, vertelt Wim Trooster, senior adviseur/onderzoeker bij het Lectoraat ICT & Onderwijsinnovatie. ‘Toen we tijdens de hype Second Life goed gingen bekijken, zagen we grote mogelijkheden voor learning communities, waarin we op elke plaats en op elk moment onderwijs en begeleiding zouden kunnen verzorgen. De virtuele wereld is immers permanent toegankelijk, meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd actief zijn. Bovendien kunnen gebruikers via hun avatars in een bepaalde mate de omgeving maken of invullen en ze kunnen samenwerken.’

Betere leerprestaties
Op Second Life spelen Windesheimstudenten onder meer 3D-Triviant met elkaar, waarbij allerlei toetsvragen aanbod komen. Er is onderwijs mogelijk via virtuele rollenspelen, er is een 3D virtueel taaldorp in ontwikkeling en docenten begeleiden hun studenten op afstand. Het enthousiasme van studenten en docenten betaalt zich terug in de onderwijsprestaties, weet Trooster, ‘juist omdat Second Life zo dicht bij de belevingswereld van studenten ligt, leveren ze betere leerprestaties, leren ze diepgaander en is er minder uitval.’

Draagvlak
Niet dat virtueel werken meteen zaligmakend is. ‘Als er andere onderwijsmiddelen zijn die gelijkwaardig of beter zijn, kies dan niet voor virtuele werelden alleen maar om ze te gebruiken’, adviseert Trooster. ‘Doe bijvoorbeeld geen studentbegeleiding via Second Life, als het ook gewoon op school kan. Stuur studenten niet zomaar de virtuele wereld in, maar ontwikkel er goed onderwijs bij. Zorg voor draagvlak bij alle partijen in je organisatie. Trooster vervult naast zijn werk voor Windesheim ook de rol van community manager van Virtuality, de Special Interest Group van SURF die zich bezighoudt met Serious Games, virtuele werelden en simulaties. Gezien de ervaringen van Windesheim en andere (onderwijs)instellingen meent hij dat het voor instellingen goed is ervaring op te doen met het aanbieden van onderwijs in virtuele werelden en een visie te ontwikkelen in deze. ‘De voorspelling is dat 3D-leeromgevingen in de nabije toekomst steeds belangrijker worden. Er zijn nu al meer dan tweehonderd virtuele werelden.’ Op termijn acht Trooster het zeker denkbaar dat ook Windesheim overgaat op de open source variant EduSIM, waarmee in SURF-verband ervaring wordt opgedaan.

Bron: SURF magazine juni 2011 / door: Brigitte Bloem

René Peeters

Soms duurt het even maar dan heb je ook wat. De virtuele eilanden van stg. Digitaal Almere (DIAL) staan er nu zo’n 18 maanden en nu blijkt dat er mensen zijn – die ertoe doen – in Almere met enige positieve interesse voor dit project. Zo heeft wethouder Peeters (D66) op twitter een toespeling (of is het een toezegging?), gemaakt in de orde van grote: “Zal het stimuleren @AlmereSmartCity: @renepeeters Virtual #Almere http://t.co/9XFqXIN is een prachtig project voor kinderen, dus onderwijs”. Kijken wat er nu gaat gebeuren?

Wethouder Peeters beklaagt zich momenteel in het openbaar dat er veel te weinig ICT gerelateerde projecten in het onderwijs in Almere draaien. Hij zegt ook dat het huidige onderwijs de leerlingen op dit gebied niet bij kunnen houden. Toen hij deze website en http://www.dial.nl tegenkwam in zijn zoektocht naar oplossingen voor de Almeerse problemen maakt hij blijkbaar de rekensom: 1+1=2. Almere is op zoek naar duurzame initiatieven. Ik durf de stelling aan dat Virtual Almere het duurzaamste initiatief van Almere is.

Virtual Almere staat al 18 maanden in de startblokken, de server is geupdate met de laatste releases, de server hangt – met dank aan Unet – aan een gesponsorde glasvezelverbinding: DIAL is er klaar voor (wordt vervolgt).

%d bloggers liken dit: