Big data krijgt de ruimte in Almere

Met de start van het programma ‘Almere DataCapital’ sorteert Almere voor op de wereldwijde datagroei in de zorgsector. De enorme groei in ‘big data’ en de werkgelegenheidsdoelstelling van 100.000 nieuwe banen in 2030 vormen de grondslag voor dit programma van de Economic Development Board Almere.

Een wereldwijde trend is het ontstaan van ‘big data’: enorme verzamelingen gestructureerde, maar vooral ook ongestructureerde digitale gegevens, zoals hoge resolutie videobestanden en allerlei vormen van medisch (beeld)materiaal. De hoeveelheid digitale informatie verdubbelt wereldwijd elke achttien maanden.
De afgelopen vijf jaar is de hoeveelheid data bijna tien keer zo groot geworden. Een kwart hiervan komt uit de medische sector en het vraagt een andere benadering dan traditionele data.

Het programma Almere DataCapital leidt tot een ‘ecosysteem’ van mensen, energie, kennis en bedrijvigheid rondom een concentratie van duurzame datacenters voor grootschalige en moderne dataopslag, -distributie, en –verwerking voor de zorg en mogelijk andere sectoren. Binnen ziekenhuizen is de noodzaak aanwezig om de kosten van opslag en bewerking van data beheersbaar te houden. Alleen al door medische data gezamenlijk efficiënter op te slaan zijn miljoenen euro’s te besparen.

Daarnaast kan er een schat aan onderzoeksmateriaal beschikbaar komen door informatie eenvoudig maar ook volledig veilig met elkaar te delen. De beschikbare kennis die bij het opslaan van beeldmateriaal is opgedaan in de Nederlandse mediawereld is van grote waarde voor de zorgsector om nieuwe diensten te ontwikkelen en deze data voor research eenvoudig te ontsluiten.

Almere heeft een doelstelling van 100.000 nieuwe banen in 2030. De beoogde nieuwe werkgelegenheid door het programma Almere DataCapital wordt geschat op een aantal tussen de 2500 en 5000 banen. Deze komen met name uit de groei van bedrijven die diensten gaan aanbieden en afnemen, de kennisinstellingen en scholen die opleidingen verzorgen en de toeleveranciers.

Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere en voorzitter EDBA: “De EDBA heeft het initiatief genomen om een ecosysteem van kennis en bedrijvigheid te realiseren rondom de opslag, verwerking en bewerking van de enorme hoeveelheden data die op ons af komt. Dat doen we samen met alle betrokkenen uit de zorgsector, kennisinstellingen en de marktpartijen. Vanuit de markt is een eerste consortium van bedrijven bijeengebracht. In de zorgsector zijn we in gesprek met academische en algemene ziekenhuizen”.

De start is een aantal projecten voor het AMC, Research IT groepen en het Landelijk Borstkankeronderzoek in 2012. De verwachting is dat op korte termijn meerdere ziekenhuizen en marktpartijen zullen aansluiten. De eerste stap voor de lancering van Almere DataCapital in de zorgsector is de miniconferentie van 23 november over big data in de zorg.

http://www.almeredatacapital.nl
http://www.dutchhealthhub.nl