Het jaarlijks jazz festival in Almere voor 2012 zal definitief niet plaatsvinden. Begin dit jaar is door Almere City Marketing de subsidie volledig ingetrokken. Hierdoor verviel de basis voor een voortzetting van het zelfstandig festival dat reeds meer dan 15 jaar bestaat.

Met de leiding van het Havenfestival en Almere City Marketing is in de afgelopen maanden gepoogd om het jazz festival in te passen bij het Havenfestival. Artistieke en financiële redenen zijn aanleiding geweest om in goed overleg te besluiten hieraan geen invulling te geven. Het bestuur van de stichting heeft derhalve met spijt moeten besluiten het festival voor 2012 te schrappen. Voor de jaren daarna zijn nog geen uitspraken gedaan.

De Jazz below the Sea Talent Award, die in januari jl. voor de 3e keer van start is gegaan, gaat wel door. Op 27 april vindt de finale plaats in Grand Café De Havenkom. De winnaar is een optreden beloofd op het jazz festival, hetgeen echter niet plaats vindt. In plaats daarvan wordt zal in goed overleg met omliggende steden plaats worden gezocht op andere festivals.