De gemeente Almere heeft in een tijdsbestek van vijf jaar ruim 1,6 miljoen euro aan wachtgeld uitgegeven. Dit blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door dichtbij. Tussen 2006 en mei 2010 gaf Almere in totaal 1.613.894,45 euro uit aan wachtgelden.

Het meeste wachtgeld ging binnen die vijf jaar naar ex-wethouder Heleen Visser-van der Weele (GroenLinks). Zij zat van 1990 tot 2002 in de gemeenteraad en was van 2002 tot en met 2006 wethouder. Visser-van der Weele ontving tussen 2006 en mei 2010 in totaal 283.066,24 euro aan wachtgeld.

Het minste wachtgeld werd uitgekeerd aan ex-wethouder Dick Bos (VVD). Het gaat hier om een bedrag van 17.481,76 euro voor alleen het jaar 2006.

Van de jaren 2006 tot en met 2010, maakten in 2006 de meeste mensen gebruik van een wachtgeldregeling van de gemeente Almere. Er werd in dat jaar een totaalbedrag van 443.723,80 euro uitgekeerd aan tien ex-bestuurders. Het jaar daarop, in 2007, werd het hoogste bedrag uitgekeerd. Er werd toen 484.045,87 euro uitgegeven aan wachtgelden voor acht mensen.
Het jaar 2009 was relatief gezien het duurste jaar. Over vier ex-bestuurders is er een totaalbedrag uitgekeerd van ruim drie ton.

Andere ex-bestuurders die tussen 2006 en mei 2010 wachtgeld ontvingen zijn onder andere Arie-Willem Bijl (PvdA), Rita van Ling (GroenLinks), de huidige burgemeester van Lisse: Lies Spruit (PvdA), Wim Faber (CDA) en Henk Smeeman (VVD).

Wachtgeld is een bedrag dat ex-politici of -bestuurders ontvangen na ontslag of het eindigen van het werk als bestuurder, bijvoorbeeld wethouder. De hoogte van het wachtgeld is onder andere afhankelijk van de termijnen, de leeftijd en omstandigheden. Er is soms onduidelijkheid over de uitkering van wachtgeld. Een ex-bestuurder kan maximaal vier jaar wachtgeld ontvangen.

Recentere cijfers waren nog niet beschikbaar. Bron: Almere Dichtbij