Het plan van Stichting Almere Bereikbaar voor de IJmeerverbinding is opgenomen in de notitie die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het unieke van het plan is dat het een burgerinitiatief is. De andere plannen komen uit de koker van internationale bedrijven.

In de notitie ‘Kansrijke oplossingsrichtingen’ wordt aangegeven dat het plan van de Almeerders meegenomen wordt in het vervolgproces, wanneer de Stichting Almere Bereikbaar kan aantonen dat het plan gelijkwaardig of beter is wat betreft de vervoerswaarde en de kosten. Het plan van de Stichting dat op 20 november gepresenteerd is aan de directeur van de werkmaatschappij, wordt aangepast om het vergelijkbaar te maken met de andere plannen. Ondertussen zijn al de eerste aanvullingen besproken met de werkmaatschappij. Ook wordt de wegverbinding op het zelfde tracé verder uitgewerkt.

Vooral de maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het proces rond de plannen van de IJmeerlijn zijn enthousiast over het plan van de stichting. Doordat het tracé van de de IJmeerverbinding in het voorstel van Almere Bereikbaar zuidelijker wordt aangelegd, blijft het IJmeer een open ruimte. Bovendien is de te overbruggen afstand korter, het water ondieper en de ondergrond steviger dan in het midden van het IJmeer.