Het hoger onderwijs in Almere krijgt de komende jaren een steeds internationaler karakter. De eerste stappen zijn al gezet met de komst van het Spaanse BES La Salle, de Summer School Almere en met de internationale activiteiten van Windesheim Flevoland, CAH Almere en het Internationale New Town Institute (INTI). De gemeente Almere faciliteert de onderwijsinstellingen bij het uitbreiden van hun opleidingsaanbod. Ook gaat er een onderzoek van start naar thema’s waarop Almere zich de komende jaren internationaal kan profileren als studentenstad.

Business Engineering School (BES) La Salle vestigt zich in september in Almere en begint met het organiseren van executiveprogramma’s voor werknemers van (internationale) bedrijven. Maar de onderwijsinstelling, gespecialiseerd in management, techniek, architectuur en ondernemerschap, gaat in Almere ook masteropleidingen verzorgen. De komst van de universiteit, met een groot internationaal netwerk in 73 landen, betekent een belangrijke stap in het creëren van meer hoger onderwijs in de stad.
Ook de bestaande onderwijsinstellingen dragen bij aan het internationale karakter van de Almere. Zo werkt CAH Almere nauw samen met internationale partners om haar internationale karakter van duurzame hogeschool verder vorm te geven. De CAH wil niet alleen de Nederlandse studenten bedienen, maar ook de Europese. Ook kennisinstituut INTI zet haar uitgebreide internationale netwerk in bij onderzoeks- en onderwijsactiviteiten op het gebied van nieuwe steden.