Tag Archive: Oostvaarderswold


Oostvaarderswold
De afgeblazen plannen voor de aanleg van natuurgebied Oostvaarderswold dreigen steeds meer een financiële strop te worden voor Flevoland. De bestuursrechter in Zwolle bepaalde donderdag dat de provincie geen recht heeft op de 241 miljoen euro die door het Rijk beloofd zou zijn.

Bleker
Volgens Flevoland zou het 241 miljoen euro krijgen om Oostvaarderswold aan te leggen. Het Rijk bestrijdt dit en wil bovendien niet verder met het natuurgebied. Staatssecretaris Henk Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) hoeft hooguit 81 miljoen euro bij te dragen, maar Flevoland stak al bijna 140 miljoen euro in de voorbereidingen voor het gebied.

Nergens op papier
Omdat door het geschil niet duidelijk was of de financiering rond het Oostvaarderswold wel zou rondkomen, verwees de Raad van State de plannen voor het natuurgebied tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold bij Zeewolde begin maart al naar de prullenbak. De rechtbank in Zwolle oordeelde donderdag dat nergens op papier staat dat Flevoland 241 miljoen euro zou krijgen en verwierp daarom het beroep van de provincie.

Ministerie is tevreden
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is tevreden over de uitspraak. Een zegsman geeft aan dat de gesprekken tussen vertegenwoordigers van het departement en de provincie om uit de ontstane impasse te komen nog volop gaande zijn. Voor wat betreft de onderhandelingspositie van Flevoland na de uitspraak, maakt gedeputeerde Marc Witteman zich nog geen grote zorgen. ‘Wat ik belangrijk vind, is dat Henk Bleker heeft aangegeven dat er een nette oplossing komt. Hoewel ik me wel begin af te vragen wat die nette oplossing zal zijn.’

Met de tweede negatieve uitspraak voor de provincie Flevoland binnen 3 weken, gaat maart de boeken in als een zeer teleurstellende maand. ‘Dit is er eentje die we niet snel zullen vergeten’, aldus Witteman. ‘Opnieuw is er een rechter die bevestigt dat bestuurlijke afspraken niet veel meer waard zijn.’

Bron: BB

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het provinciale inpassingsplan vernietigd dat de aanleg van het OostvaardersWold mogelijk maakt. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (7 maart 2012). Tegen het plan van de provincie Flevoland waren veertien agrarische bedrijven en particulieren en de Land- en Tuinbouworganisatie in beroep gekomen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Met de aanleg van het OostvaardersWold worden twee grote natuurgebieden met elkaar verbonden, het Natura 2000-gebied de Oostvaardersplassen en het Horsterwold bij Zeewolde.

De Raad van State is van oordeel dat de financiële uitvoerbaarheid van het plan onvoldoende is onderbouwd. Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie zou in eerste instantie een bedrag van € 240 miljoen bijdragen aan de totale kosten van het project. In een brief van 20 oktober 2010 heeft staatssecretaris Bleker de provincie Flevoland echter laten weten dat in het kader van de bezuinigingen, uitgaven die na de datum van de brief worden gedaan, niet meer door het Rijk worden gefinancierd. Afgaande op de € 108 miljoen die de provincie op dat moment al had uitgegeven voor de aanleg van OostvaardersWold, betekent dit dat een bedrag van € 132 miljoen niet is gedekt. Naar het oordeel van de Raad van State heeft de provincie ‘niet aannemelijk gemaakt dat dit bedrag uit de eigen middelen kan worden betaald of dat andere (markt)partijen de realisering van het plan in zoverre op zich willen nemen’. Het bedrag maakt bovendien een ‘aanmerkelijk deel uit van de totale begrote uitgaven van ongeveer € 400 miljoen’.

Het inpassingsplan maakt het mogelijk ongeveer 1.800 hectare landbouwgebied om te vormen tot natuur. Hiermee wil de provincie Flevoland een 15.000 hectare groot aaneengesloten natuurgebied van internationale betekenis tot stand brengen.

%d bloggers liken dit: