Tag Archive: Politiek


In de besluitvorming rond de Schaalsprong heeft de gemeenteraad moeite gehad zich krachtig op te stellen, zowel richting het college als richting de Almeerse bevolking. Dat concluderen prof. dr. Frank Hendriks en dr. Gerard Drosterij in hun boek ’De zucht naar goed bestuur in de stad’.

De auteurs analyseerden de Almeerse gemeenschap, de wijze waarop het bestuur en de politiek tot besluiten komen en de mate waarin de gemeenschap wordt betrokken bij de besluitvorming.
Ondanks de grote betrokkenheid van de gemeenteraad was de Schaalsprong volgens Hendriks en Drosterij een aangelegenheid van het college van burgemeester en wethouders en in het bijzonder wethouder Adri Duivesteijn. ’Zijn persoonlijke stijl, de complexiteit van het project en de grote belangen die erbij op het spel stonden, maakten dat de gemeenteraad geen stevig stempel heeft kunnen drukken op de afspraken die in het IAK (afspraken over de groei van Almere, red.) zijn gemaakt.’

De gemeenteraad heeft volgens de auteurs wel de bevolking opgezocht, maar nagelaten hun wensen en behoeften om te zetten in concrete afspraken. Ondertussen kon het college ongehinderd zijn gang gaan bij het vaststellen van het afsprakenakkoord (IAK) met provincie en het Rijk.

Desondanks heeft de politieke markt wel een belangrijke impuls gegeven aan het democratische debat over de toekomst van Almere. Niet alleen tussen raadsleden onderling, maar ook tussen raadsleden en de plaatselijke gemeenschap. Toch pleiten de auteurs voor maatschappelijke plekken in de stad, waar raadsleden hun oor te luister kunnen leggen bij de bevolking.

Bron: Almere Vandaag

De gemeente Almere heeft in een tijdsbestek van vijf jaar ruim 1,6 miljoen euro aan wachtgeld uitgegeven. Dit blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door dichtbij. Tussen 2006 en mei 2010 gaf Almere in totaal 1.613.894,45 euro uit aan wachtgelden.

Het meeste wachtgeld ging binnen die vijf jaar naar ex-wethouder Heleen Visser-van der Weele (GroenLinks). Zij zat van 1990 tot 2002 in de gemeenteraad en was van 2002 tot en met 2006 wethouder. Visser-van der Weele ontving tussen 2006 en mei 2010 in totaal 283.066,24 euro aan wachtgeld.

Het minste wachtgeld werd uitgekeerd aan ex-wethouder Dick Bos (VVD). Het gaat hier om een bedrag van 17.481,76 euro voor alleen het jaar 2006.

Van de jaren 2006 tot en met 2010, maakten in 2006 de meeste mensen gebruik van een wachtgeldregeling van de gemeente Almere. Er werd in dat jaar een totaalbedrag van 443.723,80 euro uitgekeerd aan tien ex-bestuurders. Het jaar daarop, in 2007, werd het hoogste bedrag uitgekeerd. Er werd toen 484.045,87 euro uitgegeven aan wachtgelden voor acht mensen.
Het jaar 2009 was relatief gezien het duurste jaar. Over vier ex-bestuurders is er een totaalbedrag uitgekeerd van ruim drie ton.

Andere ex-bestuurders die tussen 2006 en mei 2010 wachtgeld ontvingen zijn onder andere Arie-Willem Bijl (PvdA), Rita van Ling (GroenLinks), de huidige burgemeester van Lisse: Lies Spruit (PvdA), Wim Faber (CDA) en Henk Smeeman (VVD).

Wachtgeld is een bedrag dat ex-politici of -bestuurders ontvangen na ontslag of het eindigen van het werk als bestuurder, bijvoorbeeld wethouder. De hoogte van het wachtgeld is onder andere afhankelijk van de termijnen, de leeftijd en omstandigheden. Er is soms onduidelijkheid over de uitkering van wachtgeld. Een ex-bestuurder kan maximaal vier jaar wachtgeld ontvangen.

Recentere cijfers waren nog niet beschikbaar. Bron: Almere Dichtbij


Een nieuwe stad maak je niet zomaar. Almere, een van de meest smaakmakende voorbeelden, heeft bijzondere kwaliteiten. Het is een stad met veel groen en water. Waarom is Almere dan toch zo weinig populair? De problemen van de stad zijn onlangs beschreven in deze krant. ‘Almere raakt achterop’, was de conclusie. De stad moet groeien naar 350.00 inwoners, maar dat proces is bijna tot stilstand gekomen.

De grondleggers van de stad waren bevlogen mensen die geheel in de geest van de tijd in één keer een totaalplan ontwierpen op basis van toen heersende opvattingen – en daar begint het probleem. Tegelijkertijd biedt dit hoop: de fout kan hersteld worden.

Autostad
Almere is sociaal economisch ‘gebruiksdood’ gemaakt. De stad is gebouwd met een stringente scheiding van verkeerssoorten en -functies. In eindeloze wijken werden huizen gebouwd die bijna allemaal hetzelfde zijn.

Ondanks het enorm fiets- en groenareaal is Almere een autostad geworden. De straten zijn stil. De bedrijfsgebieden zijn niet aantrekkelijk voor voorzieningen en diensten die afhankelijk zijn van flinke bezoekersaantallen. De stadscentra zijn te duur en slecht verbonden met de woongebieden.

Geïsoleerde wijken
Als gevolg van dit alles voorziet Almere niet genoeg in de behoeften van zijn bewoners. De stations staan niet op een logische plek, de buurten liggen zo geïsoleerd dat je de weg ernaartoe alleen begrijpt als je er woont. De bewoners zouden wel gebruik willen maken van de groengebieden maar ook die zijn slecht bereikbaar. Uit onderzoek blijkt dat ouders in Almere samen honderdduizenden autokilometers per week rijden voor het brengen en halen van kinderen van en naar sport.

Almere zegt een stad te zijn maar is eigenlijk een verzameling dorpen zonder kritische massa, zonder goede stedelijke interne relaties en voorzieningen. De stad is daarmee niet interessant en populair genoeg voor mensen die kwaliteit willen en daar ook geld voor over hebben. Dat maakt de stad goedkoop. Tegelijkertijd is de stad nauwelijks in staat het onderhoud van het uitgebreide publieke domein op te brengen.

Fouten in het ontwerp
Dat Almere niet meer groeit, ligt niet per se aan de crisis op de woningmarkt, maar is in feite het gevolg van fouten in het ontwerp. De beoogde ‘schaalsprong’ naar 350.000 inwoners is zelfs een bedreiging. Het zou de bestaande stad verder uithollen. De nieuw te ontwikkelen gebieden krijgen betere condities, en een betere mix van woonvormen.

Niet uitbreiden maar intensiveren
Een nieuwe stad maak je niet zomaar: die moet ontstaan vanuit een bewust proces van veranderen, aanpassen en flexibel zijn. Toch zijn de kansen voor Almere groot. Maar dat betekent dat je visie, durf en toewijding moet hebben.

Dus niet het bestaande uitbreiden, maar intensiveren. Het betekent meer draagvlak zoeken voor winkels en bedrijven in nieuwe verbindingsstraten die de wijken en de centra daadwerkelijk met elkaar verbinden. Het betekent dat bussen, auto’s en fietsers weer over dezelfde weg rijden en samen het publiek domein gebruiken.

Almere zou vooral het eigenbelang van bewoners moeten inzetten om de stad te veranderen: zij moeten een actieve en sturende rol krijgen in het veranderingsproces, iets wat nu nog veel weerstand oproept bij het gemeentebestuur.

Als dit allemaal gebeurt en het bestaande Almere 30.000 mensen meer telt en nieuwe voorzieningen en werkgelegenheid biedt, wordt Almere een stad van betekenis. Ook voor zijn huidige bewoners en gebruikers.

Dan willen mensen er graag wonen – want de potenties in die polder zijn enorm.

Peter de Bois, lector Hogeschool van Amsterdam − 01/08/12

Er werd gisteren door de coalitiepartijen weer kwistig gestrooid met belastinggeld. VVD en PvdA lieten naar aanleiding van het PVV voorstel om zelf te gaan betalen voor het eten en drinken rond de Politieke Markt weten daar niet voor te voelen. Jaarlijks kost dat eet- en drinkcircus de Almeerse belastingbetaler € 115.000,–.

De PVV vindt dat raadsleden heel goed dat hapje en drankje zelf kunnen betalen maar VVD en PvdA laten zich liever de gouden lepel door de Almeerse burgers in de mond steken.

Ook konden PvdA en VVD wel instemmen met een volstrekt overbodig snoepreisje van de raad naar Hamburg in Duitsland. De PVV ziet echt niet in wat een reis naar een Noordduitse havenstad bijdraagt aan het oplossen van de Almeerse problemen. Daar komt bij dat het reisje meer dan € 31.000,– kost en ook dat is geld wat de Almeerder mag ophoesten. En zo joeg de elitaire Almeerse borrelkliek er gisteren dus luchtigjes € 146.000,– aan uw belastingcenten door heen. Het is maar dat u het weet.

’Duivesteijn en Visser bepalen wat er hier gebeurt’

Opvulling. Een afschietpop. De afgelopen week weggestuurde Almeerse wethouder Berdien Steunenberg was, zo oordelen kopstukken uit de polderstad, weliswaar ongeschikt en onhoudbaar bestuurder, haar vertrek onthult wel de werkelijke verhoudingen en krachten binnen het stadhuis. „Het is glashelder dat wethouders Adri Duivesteijn en Arno Visser de onderkoningen zijn van Almere. Zij bepalen wat er hier gebeurt”, stelt raadslid Toon van Dijk van de PVV.

„Natuurlijk was Berdien Steunenberg geen goede wethouder, maar het is publiek geheim dat het hier in Almere in feite alleen maar draait om Duivesteijn en Visser. Terwijl de stad steeds verder verslechtert en kampt met gigantische problemen, gaat vrijwel al het geld van de gemeente naar toekomstige ontwikkeling, of te wel: de portefeuille van PvdA’er Duivesteijn”, analyseert Van Dijk.

’Uitgefloten’ wethouder Berdien Steunenberg geofferd voor onderkoningen
Terwijl in de achterkamertjes van haar CDA/ChristenUnie-fractie afgelopen weekeinde werd gezocht naar een opvolger, likte de wereldberoemde fluitiste (bekend als Berdien Stenberg) in haar riante optrekje in Almere-Hout haar wonden: „Ik ben enerzijds geofferd om het college te redden, maar anderzijds vonden mannetjesputters Visser en Duivesteijn mij ook veel te lastig en mondig. Ik ben absoluut niet onder de indruk van ze. Ik heb voor volle concertzalen gestaan. Dan raak je echt niet meer van slag door zo’n amateuristische wanvertoning, zoals donderdagavond opgevoerd werd door de coalitie en de raad.”

Man en paard
’Het laatste avondmaal voor haar kruisiging’, zoals Steunenberg haar ontslag zelf noemde, duurde bovendien opvallend lang: „De wethouder werd door haar eigen coalitie op het schavot geplaatst, de strop omgehangen, maar vervolgens durfde niemand het valluik te openen”, schampert Van Dijk. „Burgemeester Annemarie Jorritsma heeft zich al die tijd afzijdig gehouden, maar maakte een krampachtige indruk door te trachten de strontkar waarmee Steunenberg in haar afscheidspeech kwam, uit de openbaarheid te houden. In zo’n situatie moet je ook maar gewoon toestaan dat zij man en paard noemt.”

Hoewel het mislukte betaald parkeerbeleid in Almere Buiten formeel de genadeklap zou zijn, wisten vriend en vijand dat zij vroeg of laat zou sneuvelen: „Haar lot was in feite al bezegeld toen ze werd benoemd. Steunenberg was totaal niet capabel voor het wethouderschap. Als raadslid ontbrak het haar al aan dossierkennis en blufte ze zich door haar dossiers heen”, stelt GroenLinks-voorman Ruud Pet. „Echter, zij is ook slachtoffer geworden van haar ondankbare portefeuille. Tegen Duivesteijn en Visser, met hun Haagse bagage, heb je het als wethouder van een kleine coalitiepartij hoe dan ook zwaar.”

Pet vreest dan ook voor het lot van de opvolger van Steunenberg: „Tenzij het een ook een zwaargewicht uit Den Haag is, die het coalitieakkoord durft open te breken en bestand is tegen Duivesteijn en Visser.” PVV’er Van Dijk: „Wij hebben sterk de indruk er twee kampen zijn: Jorritsma, Visser en Duivesteijn tegen de overige coalitiegenoten.”

Bron: Telegraaf, 2 april 2012

Ik denk van wel. Momenteel heeft Almere twee fora: Dichtbij.nl en Omroepflevoland.nl. Helaas bij Dichtbij is mij de toegang ontzegd en ben ik op IP-adres geblokkeerd. Ik kan er nog wel in, maar dan moet ik onder een valse naam schrijven en dat wil ik niet: ik schrijf graag onder mijn eigen naam, Peter Aggenbach. De reden van de ban is onterecht, maar discussie erover is niet mogelijk en dat komt weer omdat Dichtbij gemodereerd wordt door kinderen zonder ook maar een greintje ervaring met fora. Ook bij Omroep Flevoland kun je niet zeggen wat je wilt. Een link in je bericht resulteert in verwijdering van je bijdrage. Ook is de kleinste op- of aanmerking omtrent Omroep Flevoland en hun activiteiten in de regio reden om je stuk te deleten. Daarnaast worden de bijdragen op de website niet archiveert en dat is zonde van al je tijd. Eigenlijk zijn beide organisaties niet in staat een forum goed te onderhouden, hebben er een hekel aan en gedragen zich zeer dictatoriaal naar hun forum deelnemers. Daar word je ziek van als deelnemer. Zou het hier wel goed komen? 

“van gebakken lucht naar nuchtere Hollandsche zuinigheid”

Het duurzaamheidsbeleid in Almere is de PVV al jaren een doorn in het oog, en met name die vreselijke Almere Principles. Dit links boekwerkje van wethouder Adri Duivesteijn is een lofzang op de achterhaalde jaren ’70 droom van de ideale maakbare samenleving, en gevuld met wollige prietpraat en onrealistisch wensdenken.

De burgers van Almere hebben behoefte aan wat beters.

“Het Doe-Eens-Normaal Manifest (PDF) is de visie van de PVV over hoe de politiek om moet gaan met de ontwikkeling van de stad de komende jaren en hoe daar met een blik van nuchtere Hollandsche zuinigheid tegenaan gekeken moet worden”, aldus raadslid Remco Gommers. Als het aan het college en de coalitiepartijen ligt moet Almere geforceerd groeien, via de Schaalsprong. En deze groei moet vooral duurzaam zijn op de linkse manier. Dus veel rapportjes, praatclubs en duurzaamheidswinkels. En bakken met geld uitgeven aan klimaathysterie en onbewezen theorieën.

De PVV stelt daar tegenover een realistische visie, die vooral uitgaat van een pragmatische instelling. Het bestuur van de stad is er eerst en vooral om de burger te dienen, en niet om deze continu met een opgeheven vingertje de les proberen te lezen.

De groei van de stad moet het gevolg zijn van de behoefte van de stad en inwoners zelf, en niet een kunstmatig doel waar vooral bestuurders beter van worden en omringende steden helpt hun problemen hier te dumpen. En het milieubeleid van de gemeente moet vooral de lokale problemen aanpakken op een realistische en nuchtere manier, zonder allerlei hoogdravende hosanna-ideeën en torenhoge kosten voor de burgers van Almere.

U kunt het Manifest hier online lezen, en via deze link (PDF) kunt U het downloaden.

%d bloggers liken dit: