Tag Archive: VVV


Homeruskwartier, Almere Poort
Wie maakt de stad Almere? Dat is de centrale vraag tijdens de Architectuurmanifestatie Making Almere die van 21 april tot en met 29 juli 2012
in het stadshart van Almere plaats vindt. Making Almere is onderdeel van de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam: Making City.
Vanwege haar ambities om meer ruimte te geven aan nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling en de plannen voor vergaande deregulering is Almere gevraagd een bijdrage te leveren aan de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) die deze editie in het teken staat van ‘stad maken’.

Een element uit de opgaven in Almere zal in de centrale tentoonstelling van de IABR in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) gepresenteerd worden. Het is de uitkomst van een onderzoek naar de doelstelling van 100.000 banen in Almere. Almere heeft – wil het zich tot ‘volledige stad’ ontwikkelen – sterk behoefte aan economie en aan een eigen arbeidsmarkt. Het onderzoek dat uitgevoerd wordt door het bureau Zandbelt & Van den
Berg m.m.v. Go West houdt rekening met het feit dat in Almere en Flevoland ruimte is voor experiment en nieuwe ondernemingen. De resultaten van het onderzoek vinden ook hun weg naar de satelliettentoonstelling in Almere zelf: Making Almere. Hier komen echter nog veel meer aspecten aan de orde.

De jongste stad van Nederland laat zien wat ‘stad maken’ is. Vanaf de tekentafels in 1976 tot aan de recente wijken die door de bewoners zelf worden gebouwd. Van 21 april tot 29 juli 2012 is de Making Almere gevestigd in een winkel in City Mall Almere in het centrum van de stad. Een winkel waarin de bezoeker niks koopt, maar wel wat krijgt. Een doe-winkel waar men zelf aan de slag kan met de stad van de toekomst. Er is
immers nog veel stad te maken.

Architectuurmanifestatie Making Almere
Making Almere bevindt zich in het winkelhart van de stad en is dan ook zelf als winkel ingericht. De tentoonstelling brengt op een verrassende en toegankelijke manier de ommezwaai – van de door bestuurders en ontwerpers ingerichte stad naar een stad gemaakt door vele mensen – in beeld en werpt een blik in de toekomst van Almere

Daarnaast worden bezoekers uitgedaagd om ter plekke mee te denken, te ontwerpen en bij te dragen plannen aan de verdere ontwikkeling van de stad. Dit bijvoorbeeld door bij te dragen aan Gaming Oosterwold, een spel over het nog te ontwikkelen gebied Oosterwold in Almere Hout. Tijdens Making Almere wordt daadwerkelijk aan het Almere van de toekomst gebouwd. Daarmee is het een tentoonstelling die voortdurend verandert.
Tijdens Making Almere zullen ook veel verschillende presentaties, debatten en andere publieksbijeenkomsten over het maken van de stad georganiseerd worden.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk en leuk en leerzaam voor alle leeftijden.

De stad als tentoonstelling
Almere kent heel veel speciale architectuur en een bijzondere geschiedenis van (een nieuwe) stad maken. Veel gebouwen en plekken demonstreren dat en zijn het waard om te bezoeken. Gedurende de veertien weken van Making Almere staat elke week één gebouw, wijk of plek in de stad op een ludieke in de spotlight. Daarbij staat telkens de vraag: ‘wie maakt de stad?’ centraal.

Met een speciaal voor Making Almere ontwikkelde smartphone applicatie (gratis te downloaden) of een handzame catalogus kan de bezoeker de stad verkennen. Elke zaterdag zijn er rondleidingen onder begeleiding van gespecialiseerde gidsen.

Architectuurmanifestatie Making Almere
Van 21 april tot en met 29 juli 2012
Toegang is gratis.
Adres: Belfort 13, Almere
Voor het volledige programma, locatie, route en openingstijden: http://www.makingalmere.nl (omstreeks maart 2012 online).

Making Almere is onderdeel van de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam en wordt mogelijk gemaakt door het Rijk-regio programma RRAAM, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Almere en Almere City Marketing (ACM) Het International New Town Institute (INTI) is curator van Making Almere.

 

Advertenties

Mooimakerij, fabeltjes, halve waarheden, Pinokkio prikt ze door.

Wat is de bewering?
‘Onze inwoners zijn gemiddeld genomen tevredener over hun stad dan in de rest van Nederland.’

Wie zegt dat?
Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere.

Waar zegt ze dat?
In een interview met het weekblad Vrij Nederland, in het vierde nummer van dit jaar.

Hoe zat het ook alweer?
Almere had in januari ruim 193.000 inwoners en is een van de snelst groeiende steden van Nederland. Het is zelfs hard op weg om in de top-5 van Nederlands grootste gemeenten te komen.   Maar het imago van Almere is niet al te best. Nieuwbouw roept vooral associaties op met lelijkheid. En Almere is een jonge stad: de eerste woningen werden opgeleverd in 1976. Dat het in de polder ligt, helpt ook niet erg. Jorritsma, burgemeester sinds 2003, doet haar uiterste best om het imago van haar stad op te vijzelen. Juist omdat het een jonge stad is, kent het veel bijzondere moderne architectuur en het heeft een van de grootste winkelcentra van Nederland.

Maar zoals Jorritsma zelf ook in het interview zegt: mensen blijven Almere maar met Amsterdam vergelijken. ‘We lijken niet op Amsterdam en hebben ook totaal niet de ambitie om Amsterdam na te doen.’ Door die vergelijking met Amsterdam komt Almere er volgens haar altijd ‘hartstikke beroerd’ uit in onderzoeken.

Wat is waar?
Jorritsma baseert zich voor haar stelling op onderzoek dat is te vinden op waarstaatjegemeente.nl. Daaruit blijkt dat wijkbewoners Almere gemiddeld een 7,1 geven, tegen Nederland gemiddeld een 6.9 Maar dit zijn cijfers uit 2009, niet erg actueel dus. We zoeken even verder.   Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft geen cijfers over hoe tevreden mensen zijn over hun stad. Dat zijn subjectieve gegevens, en die houdt het CBS niet bij.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft geen gegevens. Veel gemeenten laten zelf enquêtes uitvoeren om te meten hoe de inwoners van alles en nog wat ervaren.

We hebben de Atlas voor gemeentenerbij gepakt, waarin de vijftig grootste gemeenten op veertig punten zijn vergeleken. In de woonaantrekkelijkheidsindex 2010 stond Almere op de 40e plaats. En op de sociaal-economische index van de atlas staat Almere op de 25e plaats.

Ten slotte hebben we ook nog even naar het lijstje van Elsevier gekeken. Het tijdschrift maakt ieder jaar een overzicht van de beste gemeente van Nederland. Haren kwam in 2011 als beste woongemeente uit de bus, en Haarlem als beste grote gemeente. Almere bezet in de lijst van 418 gemeenten positie 331.   Eindoordeel We willen best geloven dat het prettig wonen is in Almere, maar om nu te zeggen dat de Almeerders blijer zijn over hun stad dan bijvoorbeeld Amsterdammers, Eindhovenaren of Groningers, nee.

Reactie
Gemeentewoordvoerder Peter Spek: ‘De mensen komen naar Almere voor de ruimte, een tuin voor en achter en een parkeerplaats voor de deur. Dat geeft een positieve score in onderzoeken. Of andere steden dezelfde vragen stellen aan hun inwoners, dat weet ik niet. Dus ik weet ook niet of het klopt. Maar Almeerders zijn wel heel tevreden.’

Bron De Pers, door: Merel van Leeuwen

De campagne ‘Het geheim van Almere’, kreeg van de gemeente Almere budget voor drie jaar campagne voeren. Die drie jaren zijn voorbij, het einde van 2011 is in zicht…wat gaat er nu met de campagne gebeuren?

Het was even spannend maar we hebben goed nieuws, de campagne blijft bestaan! Alle Ambassadeurs die zich de afgelopen jaren hebben aangesloten en hebben bijgedragen aan het uiteindelijke succes van de campagne worden daarmee beloond. De nieuwsbrief blijft, themabezoeken worden georganiseerd, acties worden opgezet met VVV partners en andere partijen in Almere en de Ideeëngids wordt samengevoegd met de Eropuit gids, wat tot een mooie Citygids van Almere gaat leiden. Er ontstaan weer tal van mogelijkheden door de integratie met de VVV wat tot mooie kansen leidt voor de campagne en ook voor de VVV zelf.

Weliswaar gaan er een aantal zaken veranderen en wordt er minder uitgepakt dan de afgelopen jaren maar de basis blijft hetzelfde.

De website gaat integreren met die van de VVV, de facebookpagina gaat over naar die van de VVV en zo ook twitter. De uitstraling wordt ook meer VVV gericht. Op de website van de VVV is nu al een kopje Geheim van Almere waarin diverse onderdelen van onze eigen website al in verwerkt zijn. Alle ingezonden foto’s zullen in het nieuwe jaar ook op de website van de VVV gezet worden dus blijf vooral zulke mooie foto’s inzenden!

Uiteraard houden we jullie de komende tijd goed op de hoogte van de ontwikkelingen van de integratie en de veranderingen die de integratie met de VVV met zich mee zal brengen. Jullie kunnen gewoon blijven mailen naar info@hetgeheimvanalmere.nl met alle tips, vragen en opmerkingen.

Een van de gevolgen van het aflopen van het gemeente budget en de integratie met de VVV is dat het projectteam dat nu bestaat uit Masja en Nienke er straks ook niet meer in die vorm zal zijn. Masja zal terugkeren naar de gemeente en Nienke zal de eerste drie maanden van 2012 nog voor 1,5 dag bij ‘Het geheim’ blijven om alle geheimen van de campagne goed over te dragen.

Dat betekent dat Masja over een paar weken niet langer ‘Het geheim van Almere’ is. Na drie jaar projectmanager geweest te zijn en met velen van jullie contact te hebben gehad wil Masja graag een persoonlijke afscheidsboodschap voor jullie achterlaten.

Beste Ambassadeur,

De afgelopen drie jaar heb ik met heel veel plezier aan het geheim van Almere gewerkt en ik ben dan ook heel erg trots op wat wij bereikt hebben in deze tijd. Meer dan 2500 Ambassadeurs, bijna 800 Facebookfans en 500 twittervolgers. Met elkaar hebben wij een heleboel mensen van buiten Almere weten te bereiken en een enthousiaster over onze stad weten te krijgen.

Uit onze laatste enquête blijkt onder andere dat maar liefst 40% van jullie trotser op de stad is geworden, door deelname aan de campagne. En trotse inwoners zijn van groot belang voor de promotie van Almere. Daarom ben ik ook erg blij dat besloten is, dat het geheim van Almere verder gaat onder de vlag van VVV Almere. Net zoals de afgelopen jaren, kun je jouw verhalen en foto’s over Almere inzenden, wordt er gezorgd voor aantrekkelijke aanbiedingen en natuurlijk worden er leuke thematochten naar de geheimen in de stad georganiseerd. Ik hoop dan ook dat jullie de komende jaren met net zo veel enthousiasme de stad weten te promoten als jullie dat nu al doen. En ik weet zeker dat wij elkaar bij een van de vele geheimen van Almere weer eens tegenkomen.

Tot ziens!  
Masja de Vries-Broeke

%d bloggers liken dit: