Tag Archive: wonenEen nieuwe stad maak je niet zomaar. Almere, een van de meest smaakmakende voorbeelden, heeft bijzondere kwaliteiten. Het is een stad met veel groen en water. Waarom is Almere dan toch zo weinig populair? De problemen van de stad zijn onlangs beschreven in deze krant. ‘Almere raakt achterop’, was de conclusie. De stad moet groeien naar 350.00 inwoners, maar dat proces is bijna tot stilstand gekomen.

De grondleggers van de stad waren bevlogen mensen die geheel in de geest van de tijd in één keer een totaalplan ontwierpen op basis van toen heersende opvattingen – en daar begint het probleem. Tegelijkertijd biedt dit hoop: de fout kan hersteld worden.

Autostad
Almere is sociaal economisch ‘gebruiksdood’ gemaakt. De stad is gebouwd met een stringente scheiding van verkeerssoorten en -functies. In eindeloze wijken werden huizen gebouwd die bijna allemaal hetzelfde zijn.

Ondanks het enorm fiets- en groenareaal is Almere een autostad geworden. De straten zijn stil. De bedrijfsgebieden zijn niet aantrekkelijk voor voorzieningen en diensten die afhankelijk zijn van flinke bezoekersaantallen. De stadscentra zijn te duur en slecht verbonden met de woongebieden.

Geïsoleerde wijken
Als gevolg van dit alles voorziet Almere niet genoeg in de behoeften van zijn bewoners. De stations staan niet op een logische plek, de buurten liggen zo geïsoleerd dat je de weg ernaartoe alleen begrijpt als je er woont. De bewoners zouden wel gebruik willen maken van de groengebieden maar ook die zijn slecht bereikbaar. Uit onderzoek blijkt dat ouders in Almere samen honderdduizenden autokilometers per week rijden voor het brengen en halen van kinderen van en naar sport.

Almere zegt een stad te zijn maar is eigenlijk een verzameling dorpen zonder kritische massa, zonder goede stedelijke interne relaties en voorzieningen. De stad is daarmee niet interessant en populair genoeg voor mensen die kwaliteit willen en daar ook geld voor over hebben. Dat maakt de stad goedkoop. Tegelijkertijd is de stad nauwelijks in staat het onderhoud van het uitgebreide publieke domein op te brengen.

Fouten in het ontwerp
Dat Almere niet meer groeit, ligt niet per se aan de crisis op de woningmarkt, maar is in feite het gevolg van fouten in het ontwerp. De beoogde ‘schaalsprong’ naar 350.000 inwoners is zelfs een bedreiging. Het zou de bestaande stad verder uithollen. De nieuw te ontwikkelen gebieden krijgen betere condities, en een betere mix van woonvormen.

Niet uitbreiden maar intensiveren
Een nieuwe stad maak je niet zomaar: die moet ontstaan vanuit een bewust proces van veranderen, aanpassen en flexibel zijn. Toch zijn de kansen voor Almere groot. Maar dat betekent dat je visie, durf en toewijding moet hebben.

Dus niet het bestaande uitbreiden, maar intensiveren. Het betekent meer draagvlak zoeken voor winkels en bedrijven in nieuwe verbindingsstraten die de wijken en de centra daadwerkelijk met elkaar verbinden. Het betekent dat bussen, auto’s en fietsers weer over dezelfde weg rijden en samen het publiek domein gebruiken.

Almere zou vooral het eigenbelang van bewoners moeten inzetten om de stad te veranderen: zij moeten een actieve en sturende rol krijgen in het veranderingsproces, iets wat nu nog veel weerstand oproept bij het gemeentebestuur.

Als dit allemaal gebeurt en het bestaande Almere 30.000 mensen meer telt en nieuwe voorzieningen en werkgelegenheid biedt, wordt Almere een stad van betekenis. Ook voor zijn huidige bewoners en gebruikers.

Dan willen mensen er graag wonen – want de potenties in die polder zijn enorm.

Peter de Bois, lector Hogeschool van Amsterdam − 01/08/12

Homeruskwartier, Almere Poort
Wie maakt de stad Almere? Dat is de centrale vraag tijdens de Architectuurmanifestatie Making Almere die van 21 april tot en met 29 juli 2012
in het stadshart van Almere plaats vindt. Making Almere is onderdeel van de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam: Making City.
Vanwege haar ambities om meer ruimte te geven aan nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling en de plannen voor vergaande deregulering is Almere gevraagd een bijdrage te leveren aan de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) die deze editie in het teken staat van ‘stad maken’.

Een element uit de opgaven in Almere zal in de centrale tentoonstelling van de IABR in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) gepresenteerd worden. Het is de uitkomst van een onderzoek naar de doelstelling van 100.000 banen in Almere. Almere heeft – wil het zich tot ‘volledige stad’ ontwikkelen – sterk behoefte aan economie en aan een eigen arbeidsmarkt. Het onderzoek dat uitgevoerd wordt door het bureau Zandbelt & Van den
Berg m.m.v. Go West houdt rekening met het feit dat in Almere en Flevoland ruimte is voor experiment en nieuwe ondernemingen. De resultaten van het onderzoek vinden ook hun weg naar de satelliettentoonstelling in Almere zelf: Making Almere. Hier komen echter nog veel meer aspecten aan de orde.

De jongste stad van Nederland laat zien wat ‘stad maken’ is. Vanaf de tekentafels in 1976 tot aan de recente wijken die door de bewoners zelf worden gebouwd. Van 21 april tot 29 juli 2012 is de Making Almere gevestigd in een winkel in City Mall Almere in het centrum van de stad. Een winkel waarin de bezoeker niks koopt, maar wel wat krijgt. Een doe-winkel waar men zelf aan de slag kan met de stad van de toekomst. Er is
immers nog veel stad te maken.

Architectuurmanifestatie Making Almere
Making Almere bevindt zich in het winkelhart van de stad en is dan ook zelf als winkel ingericht. De tentoonstelling brengt op een verrassende en toegankelijke manier de ommezwaai – van de door bestuurders en ontwerpers ingerichte stad naar een stad gemaakt door vele mensen – in beeld en werpt een blik in de toekomst van Almere

Daarnaast worden bezoekers uitgedaagd om ter plekke mee te denken, te ontwerpen en bij te dragen plannen aan de verdere ontwikkeling van de stad. Dit bijvoorbeeld door bij te dragen aan Gaming Oosterwold, een spel over het nog te ontwikkelen gebied Oosterwold in Almere Hout. Tijdens Making Almere wordt daadwerkelijk aan het Almere van de toekomst gebouwd. Daarmee is het een tentoonstelling die voortdurend verandert.
Tijdens Making Almere zullen ook veel verschillende presentaties, debatten en andere publieksbijeenkomsten over het maken van de stad georganiseerd worden.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk en leuk en leerzaam voor alle leeftijden.

De stad als tentoonstelling
Almere kent heel veel speciale architectuur en een bijzondere geschiedenis van (een nieuwe) stad maken. Veel gebouwen en plekken demonstreren dat en zijn het waard om te bezoeken. Gedurende de veertien weken van Making Almere staat elke week één gebouw, wijk of plek in de stad op een ludieke in de spotlight. Daarbij staat telkens de vraag: ‘wie maakt de stad?’ centraal.

Met een speciaal voor Making Almere ontwikkelde smartphone applicatie (gratis te downloaden) of een handzame catalogus kan de bezoeker de stad verkennen. Elke zaterdag zijn er rondleidingen onder begeleiding van gespecialiseerde gidsen.

Architectuurmanifestatie Making Almere
Van 21 april tot en met 29 juli 2012
Toegang is gratis.
Adres: Belfort 13, Almere
Voor het volledige programma, locatie, route en openingstijden: http://www.makingalmere.nl (omstreeks maart 2012 online).

Making Almere is onderdeel van de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam en wordt mogelijk gemaakt door het Rijk-regio programma RRAAM, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Almere en Almere City Marketing (ACM) Het International New Town Institute (INTI) is curator van Making Almere.

 

“van gebakken lucht naar nuchtere Hollandsche zuinigheid”

Het duurzaamheidsbeleid in Almere is de PVV al jaren een doorn in het oog, en met name die vreselijke Almere Principles. Dit links boekwerkje van wethouder Adri Duivesteijn is een lofzang op de achterhaalde jaren ’70 droom van de ideale maakbare samenleving, en gevuld met wollige prietpraat en onrealistisch wensdenken.

De burgers van Almere hebben behoefte aan wat beters.

“Het Doe-Eens-Normaal Manifest (PDF) is de visie van de PVV over hoe de politiek om moet gaan met de ontwikkeling van de stad de komende jaren en hoe daar met een blik van nuchtere Hollandsche zuinigheid tegenaan gekeken moet worden”, aldus raadslid Remco Gommers. Als het aan het college en de coalitiepartijen ligt moet Almere geforceerd groeien, via de Schaalsprong. En deze groei moet vooral duurzaam zijn op de linkse manier. Dus veel rapportjes, praatclubs en duurzaamheidswinkels. En bakken met geld uitgeven aan klimaathysterie en onbewezen theorieën.

De PVV stelt daar tegenover een realistische visie, die vooral uitgaat van een pragmatische instelling. Het bestuur van de stad is er eerst en vooral om de burger te dienen, en niet om deze continu met een opgeheven vingertje de les proberen te lezen.

De groei van de stad moet het gevolg zijn van de behoefte van de stad en inwoners zelf, en niet een kunstmatig doel waar vooral bestuurders beter van worden en omringende steden helpt hun problemen hier te dumpen. En het milieubeleid van de gemeente moet vooral de lokale problemen aanpakken op een realistische en nuchtere manier, zonder allerlei hoogdravende hosanna-ideeën en torenhoge kosten voor de burgers van Almere.

U kunt het Manifest hier online lezen, en via deze link (PDF) kunt U het downloaden.

Mooimakerij, fabeltjes, halve waarheden, Pinokkio prikt ze door.

Wat is de bewering?
‘Onze inwoners zijn gemiddeld genomen tevredener over hun stad dan in de rest van Nederland.’

Wie zegt dat?
Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere.

Waar zegt ze dat?
In een interview met het weekblad Vrij Nederland, in het vierde nummer van dit jaar.

Hoe zat het ook alweer?
Almere had in januari ruim 193.000 inwoners en is een van de snelst groeiende steden van Nederland. Het is zelfs hard op weg om in de top-5 van Nederlands grootste gemeenten te komen.   Maar het imago van Almere is niet al te best. Nieuwbouw roept vooral associaties op met lelijkheid. En Almere is een jonge stad: de eerste woningen werden opgeleverd in 1976. Dat het in de polder ligt, helpt ook niet erg. Jorritsma, burgemeester sinds 2003, doet haar uiterste best om het imago van haar stad op te vijzelen. Juist omdat het een jonge stad is, kent het veel bijzondere moderne architectuur en het heeft een van de grootste winkelcentra van Nederland.

Maar zoals Jorritsma zelf ook in het interview zegt: mensen blijven Almere maar met Amsterdam vergelijken. ‘We lijken niet op Amsterdam en hebben ook totaal niet de ambitie om Amsterdam na te doen.’ Door die vergelijking met Amsterdam komt Almere er volgens haar altijd ‘hartstikke beroerd’ uit in onderzoeken.

Wat is waar?
Jorritsma baseert zich voor haar stelling op onderzoek dat is te vinden op waarstaatjegemeente.nl. Daaruit blijkt dat wijkbewoners Almere gemiddeld een 7,1 geven, tegen Nederland gemiddeld een 6.9 Maar dit zijn cijfers uit 2009, niet erg actueel dus. We zoeken even verder.   Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft geen cijfers over hoe tevreden mensen zijn over hun stad. Dat zijn subjectieve gegevens, en die houdt het CBS niet bij.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft geen gegevens. Veel gemeenten laten zelf enquêtes uitvoeren om te meten hoe de inwoners van alles en nog wat ervaren.

We hebben de Atlas voor gemeentenerbij gepakt, waarin de vijftig grootste gemeenten op veertig punten zijn vergeleken. In de woonaantrekkelijkheidsindex 2010 stond Almere op de 40e plaats. En op de sociaal-economische index van de atlas staat Almere op de 25e plaats.

Ten slotte hebben we ook nog even naar het lijstje van Elsevier gekeken. Het tijdschrift maakt ieder jaar een overzicht van de beste gemeente van Nederland. Haren kwam in 2011 als beste woongemeente uit de bus, en Haarlem als beste grote gemeente. Almere bezet in de lijst van 418 gemeenten positie 331.   Eindoordeel We willen best geloven dat het prettig wonen is in Almere, maar om nu te zeggen dat de Almeerders blijer zijn over hun stad dan bijvoorbeeld Amsterdammers, Eindhovenaren of Groningers, nee.

Reactie
Gemeentewoordvoerder Peter Spek: ‘De mensen komen naar Almere voor de ruimte, een tuin voor en achter en een parkeerplaats voor de deur. Dat geeft een positieve score in onderzoeken. Of andere steden dezelfde vragen stellen aan hun inwoners, dat weet ik niet. Dus ik weet ook niet of het klopt. Maar Almeerders zijn wel heel tevreden.’

Bron De Pers, door: Merel van Leeuwen

%d bloggers liken dit: